Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в сила до 14.04.2016 година - изтегли.

Квалификационни системи: линк

Пазарни консултации: линк

Процедури и обяви за събиране на оферти:


28.12.2017 - 17_ЕР_531 Доставка на трифазни маслени трансформатори 50 kVА и 100 kVА

Електроразпределение Юг EАД> Документи


22.12.2017 - 17_EP_462 Доставка на елементи за заключващи системи

Електроразпределение Юг EАД> Документи


18.12.2017 - 17_EP_502 Разширяване на съществуваща CAD система и осигуряване на софтуерна поддръжка

Електроразпределение Юг EАД> Документи


4.12.2017 - 17_ЕР_493 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нова неупотребявана специализирана техника по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАд> Документи


1.12.2017 - 17_EP_505 Доставка на модули за разширение на съществуваща система за телеуправление

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


30.11.2017 - 17_ЕР_515 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности на територията на КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ

Електроразпределение Юг EАД > Документи


28.11.2017 - 17_EP_478 Доставка и монтаж на комплексно разпределително устройство 20 kV за мобилна подстанция 2, находяща се в с.Баните, общ.Баните, обл.Смолян

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


28.11.2017 - 17_EP_499 Извършване на дейности по изработване на проекти

Електроразпределение Юг EАД > Документи


27.11.2017 - 17_EP_464 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на стандартни х86 базирани сървъри за RACK монтаж и на модулни лентови библиотеки по обособени позиции

Електроразпределение Юг EАД> Документи


27.11.2017 - 17_TP_483 Доставка, монтаж и демонтаж на индустриални скелета под наем на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД

"ЕВН България Топлофикация" ЕАД> Документи


24.11.2017 - 17_ЕР_485 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нови неупотребявани леки и лекотоварни автомобили по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


23.11.2017 - 17_ЕР_503 Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


23.11.2017 - 17_ЕР_434 Доставка на мачтов трафопост, Номинално напрежение 20 kV

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


23.11.2017 - 17_ЕР_435 Доставка на електромерни табла U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


21.11.2017 - 17_EP_422 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор

Електроразпределение Юг EАД> Документи


17.11.2017 - 17_EP_492 Изграждане на нова версия на съществуващ софтуер за управление на мрежата (DMS) - ADMS с частична миграция на данни

Електроразпределение Юг EАД> Документи


13.11.2017 - 17_EP_490 Изграждане на кабелна линия 20кV

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


13.11.2017 - 17_ЕР_427 Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции

Електроразпределение Юг EАД> Документи


9.11.2017 - 17_ЕР_451 Пълна техническа поддръжка на ръчни компютърни терминали и мобилни принтери

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.11.2017 - 17_ЕР_431 Доставка на малогабаритни токови прекъсвачи

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


2.11.2017 - 17_EP_456 Доставка и монтаж на офис мебели за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД

"Електроразпределение Юг" ЕАД> Документи


1.11.2017 - 17_TP_476 Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации

"ЕВН България Топлофикация" ЕАД> Документи


26.10.2017 - 17_EP_438 Доставка на софтуерни лицензи за IronPort S370 клъстер. Активни модули Cisco IronPort Web Usage Controls, Sophos, Webroot, Cisco Web Reputation Filters

Електроразпрeделение Юг ЕАД> Документи


25.10.2017 - 17_ЕР_452 Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-1 с трансформаторна мощност до 1x800kVA, 20/0,4kV и до 1x1250kVA, 20/0,4kV в мрежата обслужвана от ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг EАД> Документи


25.10.2017 - 17_TP_454 Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на “ЕВН България Топлофикация” EАД, гр. Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


25.10.2017 - 17_ЕР_430 Доставка на NH-триполюсни вертикални основи, NH- разединители с предпазители(триполюсно изключване) и обикновени NH-основи за предпазители

Електроразпределение Юг EАД> Документи


24.10.2017 - 17_ЕР_429 Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско и средно напрежение, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


24.10.2017 - 17_EP_449 Абонаментно сервизно обслужване на климатици в сгради на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

"Електроразпределение Юг" ЕАД> Документи


20.10.2017 - 17_EP_447 Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ”Eлектроразпределение Юг” EАД старо наименование“ЕВН България Електроразпределение”

”Eлектроразпределение Юг” EАД > Документи


20.10.2017 - 17_EP_446 Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ”Eлектроразпределение Юг” EАД старо наименование“ЕВН България Електроразпределение”

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


20.10.2017 - 17_ЕР_278 Доставка на тръба метална гофрирана

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


20.10.2017 - 17_ЕР_428 Доставка на токови и биметални клеми по позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


20.10.2017 - 17_EP_455 Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ”Eлектроразпределение Юг” EАД старо наименование“ЕВН България Електроразпределение”

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.10.2017 - 17_EP_448 Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ”Eлектроразпределение Юг” по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.10.2017 - 17_ТР_379 Обновяване на система за разпределено управление, базирана на Simatic PCS 7, в когенерация ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


18.10.2017 - 17_EP_453 Доставка на кръгли оловни пломби - Ø – 9/6,4 мм.(Ф-9мм диаметъри 6,4 мм. дебелина)с чистота на оловото 99,99%

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


12.10.2017 - 17_EР_432 Доставка на цокли за кабелни разпределителни шкафове, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


12.10.2017 - 17_ЕР_433 Доставка на кабелни разпределителни шкафове, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


12.10.2017 - 17_ЕР_343 Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


11.10.2017 - 17_ЕР_387 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” EАД, по обособени позиции:

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


11.10.2017 - 17_ЕР_360 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” EАД, по обособени позиции:

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


9.10.2017 - Доставка на мрежови трансформатори, чрез използването на Система за квалификация – комунални услуги, обявена на 25.11.2015г. в Приложението на Официален вестник на ЕС 2015/S 228-415860 от Netz NÖ

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


9.10.2017 - 17_ЕР_416 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на метално капсуловани КРУ - 20(24) kV, елегазово изолирани и вторични съоръжения за оборудване на трафопостове и възлови станции

Електроразпределение Юг EАД> Документи


9.10.2017 - 17_ЕР_407 Демонтаж на въздушни електропроводни линии Ср.Н. и разрушаване на трафопостове в КЕЦ Елхово

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


6.10.2017 - 17_ЕР_420 Предоставяне под наем на строителна и транспортна техника за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция 1 - Регион Пловдив

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


4.10.2017 - 17_EP_328 Доставка и конфигуриране на среда за разработка, поддръжка и разпространение на гео-обвързани данни през вътрешно-фирмен интранет

Електроразпределение Юг EАД> Документи


3.10.2017 - 17_TP_414 Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление със съдържание на сяра под 1%

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


3.10.2017 - 17_TP_399 Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


2.10.2017 - 17_ТР_415 Извършване на топлоизолационни работи по енергийни съоръжения, топлопреносни мрежи и абонатни станции на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр.Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


2.10.2017 - 17_ЕР_388 Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции

Електроразпределение ЕАД > Документи


27.9.2017 - 17_ЕР_412 Техническо обслужване, ремонт и наем на дублиращи дизелови агрегати за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


27.9.2017 - 17_TP_391 Доставка на 1500 тона солов разтвор за Химводоочистка на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


26.9.2017 - 17_ЕР_372 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 7

Електроразпределение Юг EАД> Документи


25.9.2017 - 17_TP_413 Доставка на горива по обособени позиции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


20.9.2017 - 17_ЕР_411 Доставка на високоволтови предпазители

Електроразпределение Юг EАД> Документи


19.9.2017 - 17_ЕР_237 Доставка на материали за заземяване по позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


7.9.2017 - 17_ЕР_292 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 8

Електроразпределение Юг EАД> Документи


7.9.2017 - 17_ЕР_291 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 3

Електроразпределение Юг EАД> Документи


7.9.2017 - 17_ЕР_290 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 1

Електроразпределение Юг EАД> Документи


5.9.2017 - 17_EP_370 Абонам. техн. обслужване на отопл. инсталации в сгради на „Електроразпределение Юг" EАД в градовете Бургас, Ямбол, Ст.Загора, Казанлък, Пазарджик, Хасково и Сливен за отопл. сез. 2017-2018

„Електроразпределение Юг" EАД> Документи


5.9.2017 - 17_ТР_374 Извършване на последваща метрологична проверка на топломери по обособени позиции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


4.9.2017 - 17_ТР_377 Доставка на топломери за дистанционно отчитане, уплътнения и температурни сензори

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


30.8.2017 - 17_EP_378 Доставка на ново инхибирано трансформаторно масло, съгласно БДС EN 60296:2012 и БДС EN 60422:2013

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


29.8.2017 - 17_EP_350 Разширяване на съществуваща CAD система и осигуряване на софтуерна поддръжка

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


25.8.2017 - 17_ЕР_364 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД (старо наименование:ЕВН България Електроразпределение EАД),по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.8.2017 - 17_ЕР_363 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД (старо наименование:ЕВН България Електроразпределение EАД),по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.8.2017 - 17_ЕР_287 Предоставяне под наем на дизелови агрегати и помощно оборудване за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


24.8.2017 - 17_ER_300 Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


24.8.2017 - 17_ER_299 Доставка на напълно електронен трифазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


24.8.2017 - 17_EР_298 Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


23.8.2017 - 17_ЕР_362 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД (старо наименование:ЕВН България Електроразпределение EАД),по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


23.8.2017 - 17_ЕР_361 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД (старо наименование:ЕВН България Електроразпределение EАД),по обособени позиции

Електроразпределение Юг EАД > Документи


21.8.2017 - 17_ЕР_302 Допълнителна доставка на еднофазни, трифазни електромери за директно свързване, трифазни електромери за индиректно свързване и Маршрутизатори за PLC с S-FSK модулация

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


17.8.2017 - 17_EP_358 Софтуерна поддръжка и допълнителни разработки на софтуер за разработка и масов печат docTYPE и docPIPE

Електроразпределение Юг EАД> Документи


15.8.2017 - 17_ЕР_339 Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение

Електроразпределение Юг EАД> Документи


15.8.2017 - 17_ЕР_344 Доставка на 105т. ново инхибирано трансформаторно масло, отговарящо на EN 60296:2012

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


15.8.2017 - 17_ЕР_368 Доставка на арматура за изолирана въздушна мрежа Ср.Н.

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


11.8.2017 - 17_EC_366 Изпращане на масови sms съобщения към клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


8.8.2017 - 17_TP_359 Ремонт на специализирано спомагателно оборудване в топлоелектрически централи на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН Топлофикация ЕАД > Документи


8.8.2017 - 17_ЕР_275 Техническо обслужване, ремонт и наем на дублиращи дизелови агрегати за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


3.8.2017 - 17_ЕР_305 Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


1.8.2017 - 17_ЕР_351 Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


1.8.2017 - 17_ЕР_248 Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-2 с трансформаторна мощност 2x800kVA, 20/0,4kV в мрежата обслужвана от ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг EАД> Документи


24.7.2017 - 17_ЕР_240 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 4

Електроразпределение Юг EАД> Документи


24.7.2017 - 17_ЕР_297 Доставка на GSM/GPRS – Доставка на GSM/GPRS – Модеми за електромери с профил на натоварването

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


21.7.2017 - 17_EP_327 Поддръжка на мултифункционални печатащи устройства Canon image RUNNER ADVANCE C 5030 и Canon image RUNNER ADVANCE C 3330

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.7.2017 - 17_EC_319 Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


19.7.2017 - 17_TP_318 Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на EВН България Топлофикация ЕАД

EВН България Топлофикация ЕАД> Документи


19.7.2017 - 17_EP_317 Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на Електроразпрeделение Юг ЕАД

Електроразпрeделение Юг ЕАД> Документи


14.7.2017 - 17_EP_242 Доставка на високоволтови предпазители

Електроразпределение Юг EАД> Документи


12.7.2017 - 17_EP_283 Публикуване на обяви и съобщения в печатни медии за нуждите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


6.7.2017 - 17_ЕР_269 Доставка на изолатори по позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


6.7.2017 - 17_ЕР_270 Доставка на куки стоманени за стоманобетонни стълбове

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


4.7.2017 - 17_ЕР_259 Доставка на инсталационни проводници H07V

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


3.7.2017 - 17_ЕР_80 Доставка на муфа лентова технология маслен – маслен кабел (ХМИ) за 10 kV и 20 kV - комплект за 1 фаза

Електроразпределение Юг EАД> Документи


30.6.2017 - 17_EP_313 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


29.6.2017 - 17_ЕР_258 Доставка на VPE-изолирани силови кабели 20 kV

Електроразпределение Юг EАД> Документи


27.6.2017 - 17_EP_247 Извършване на дейности, свързани с упражняване на стр. надзор, във връзка с изпъл. на обекти по прогр. за инв.,под., прис. в ЕВН България ЕР ЕАД, за об.поз.5

Електроразпределение Юг EАД > Документи


27.6.2017 - 17_EP_246 Извършване на дейности, свързани с упражняване на стр. надзор, във връзка с изпъл. на обекти по прогр. за инв.,под., прис. в ЕВН България ЕР ЕАД, за об.поз.9

Електроразпределение Юг EАД > Документи


27.6.2017 - 17_EP_245 Извършване на дейности, свързани с упражняване на стр. надзор, във връзка с изпъл. на обекти по прогр. за инв.,под., прис. в ЕВН България ЕР ЕАД, за об.поз.4

Електроразпределение Юг EАД > Документи


27.6.2017 - 17_EP_244 Извършване на дейности, свързани с упражняване на стр. надзор, във връзка с изпъл. на обекти по прогр. за инв.,под., прис. в ЕВН България ЕР ЕАД, за об.поз.2

Електроразпределение Юг EАД > Документи


26.6.2017 - 17_ЕР_250 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД, по обособени позиции:

Електроразпределение Юг EАД> Документи


19.6.2017 - 17_ЕР_249 Доставка на кабелни гарнитури 1kV

Електроразпределение Юг EАД> Документи


13.6.2017 - 17_ЕС_271 Избор на доставчик на услуги за изпращане на масови SMS съобщения към клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


13.6.2017 - 17_ЕР_234 Разширяване на съществуващи HP8/80 SAN фабрики и на съществуваща сторидж система HP 3PAR, по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


13.6.2017 - 17_EP_262 Доставка на синтетични свързващи изолатори

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


12.6.2017 - 17_EP_112 Ъпгрейд на услугата Active Directory от Windows Server 2008 R2 към Windows Server 2016

Електроразпределение Юг EАД> Документи


6.6.2017 - 17_ЕР_261 Доставка на полиамидни скоби за кабели

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


31.5.2017 - 17_ЕР_196 Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения (автовишки, автомобилни и стационарни кранове), за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД по позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


10.5.2017 - 17_EP_215 Извършване на строително-монтажни работи за направа на фасадна и покривна топлоизолация

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.5.2017 - 17_ЕР_197 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на таблa за управление и предаване на данни в реално време на независими производители

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.5.2017 - 17_ТР_236 Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


5.5.2017 - 17_EP_233 Изграждане на кабелна линия 20кV от подстанция "Асеновград" до ТП ПТЗ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.5.2017 - 17_EP_199 Подновяване поддръжката на архивиращ/backup софтуер EMC Networker. Подновяване на техническата поддръжка на дисков сторидж масив EMC VNX5300, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.5.2017 - 17_EP_53 Извършване на дейности, свързани с упражняване на стр. надзор, във връзка с изпъл. на обекти по прогр. за инв.,под., прис. в ЕВН България ЕР ЕАД, за об.поз.7

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.5.2017 - 17_ЕР_60 Доставка на кабели и проводници по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.4.2017 - 17_ЕР_206 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” EАД, по обособени позиции:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.4.2017 - 17_ЕР_205 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” EАД, по обособени позиции:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.4.2017 - 17_ЕР_154 Комплексно обслужване на сгради и прилежащите им площи, собственост на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.4.2017 - 17_ЕР_203 Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение 0,4kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


21.4.2017 - 17_EP_105 Закупуване на нови лицензи, осигуряване на поддръжка, разработване на допълнителни функционалности

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


21.4.2017 - 17_ЕР_73 Доставка на стълбове стоманобетонни за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


21.4.2017 - 17_ЕР_189 Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


18.4.2017 - 17_EP_52 Извършване на дейности, свързани с упражняване на стр. надзор, във връзка с изпъл. на обекти по прогр. за инв.,под., прис. в ЕВН България ЕР ЕАД, за об.поз.10

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.4.2017 - 17_TP_123 Доставка на резервни части за инвертори, пневматични регулатори, програмируеми модули и трансмитери

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


12.4.2017 - 17_TP_97 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


12.4.2017 - 17_EC_96 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


12.4.2017 - 17_EP_95 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.4.2017 - 17_EP_51 Извършване на дейности, свързани с упражняване на стр. надзор, във връзка с изпъл. на обекти по прогр. за инв.,под., прис. в ЕВН България ЕР ЕАД, за об.поз.12

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.4.2017 - 17_EP_50 Извършване на дейности, свързани с упражняване на стр. надзор, във връзка с изпъл. на обекти по прогр. за инв.,под., прис. в ЕВН България ЕР ЕАД, за об.поз.11

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.4.2017 - 17_ЕР_104 Доставка на клеми токови за трансформатор

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


10.4.2017 - 17_TP_160 Възстановяване на антикорозионното покритие на съоръжения и тръбопроводи, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


7.4.2017 - 17_ЕР_141 Доставка на спирали, клеми и съединители за изолирани проводници 20 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.4.2017 - 17_EP_142 Доставка на стойки за предпазители и контактни системи СрН

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


5.4.2017 - 17_EP_ 136 Предоставяне на услуги водоснабдяване и/или канализация и пречистване на отпадъчни води за нуждите на обекти на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД , по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.4.2017 - 17_ЕР_140 Доставка на опъвателни клеми и изолации за опъвателни клеми за ССХ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.4.2017 - 17_ЕР_43 Доставка на Метално табло-трансформатор до 100 кVА, 20/0.4кV, Метално табло - мерене 20кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.3.2017 - 17_ЕР_59 Доставка на арматура за усукани проводници ALR 1kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.3.2017 - 17_ТР_121 Доставка на водомери за дистанционно отчитане и уплътнения, по обособени позиции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.3.2017 - 17_EP_36 Предоставяне на международен канал за пренос на данни по протокол Ethernet

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


28.3.2017 - 17_EP_21 Извършване на преводачески услуги

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


23.3.2017 - 17_ТР_145 Извършване на безразрушителен контрол и оценка на техническото състояние на енергиен котел ЕК 3

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


22.3.2017 - 17_ЕР_86 Доставка на модули за разширение на съществуваща система за телеуправление

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.3.2017 - 17_EC_118 Доставка на метеорологични данни, по позиции

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД > Документи


17.3.2017 - 17_EP_42 Доставка на конзоли за стоманобетонен стълб 20кV по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.3.2017 - 17_EP_55 Доставка на ремонтна спирала за АС проводник

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


17.3.2017 - 17_EP_56 Доставка на вентилни отводи 21 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.3.2017 - 17_ТР_87 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя помпи за сурова вода

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


14.3.2017 - 17_EР_119 Доставка на полиамидни скоби за кабели

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.3.2017 - 17_ЕР_66 Предоставяне под наем на специализирана верижна машина (Флексмобил), за осигуряване дейността по поддържане на ел. съоръженията на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.3.2017 - 17_EP_58 Доставка на индикатори на къси съединения по ВЛ 20 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.3.2017 - 17_ТР_37 Изграждане на система за онлайн мониторинг на вибрации на помпи в инсталирани в Когенерация, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.3.2017 - 17_ЕР_76 Доставка на V-съединителна арматура

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


7.3.2017 - 17_ЕР_125 Доставка на защитни устройства от пренапрежение за PAS система

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


6.3.2017 - 17_ЕР_34 Доставка на защитни устройства от пренапрежение за PAS система

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.2.2017 - 17_EP_41 Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.2.2017 - 17_ЕР_2 Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на ЕВН България Електроразпределение EАД

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


27.2.2017 - 17_EP_74 Доставка на държач за електромерно табло А, Ам и Б

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.2.2017 - 17_ЕР_77 Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


22.2.2017 - 17_EP_33 Извършване на оценки на материални и нематериални активи на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр. Пловдив

България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.2.2017 - 16_EP_591 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №7

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


21.2.2017 - 16_EP_594 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №12

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


20.2.2017 - 17_ЕР_57 Доставка на стълбове дървени за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


17.2.2017 - 17_ЕР_5 Доставка и монтаж на инверторни климатици сплит система в административни сгради и радио-релейни станции, разположени на територията на „ЕВН България Електроразпределение”EАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


16.2.2017 - 17_ЕР_44 Доставка на електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОр (за открит монтаж за рискови клиенти), номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.2.2017 - 17_EP_49 Извършване на дейности, свързани с упражняване на стр. надзор, във връзка с изпъл. на обекти по прогр. за инв.,под., прис. в ЕВН България ЕР ЕАД, за об.поз.3

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.2.2017 - 17_ЕР_45 Доставка на стълбове стоманорешетъчни за въздушни линии Номинално напрежение 20kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


14.2.2017 - 17_EP_48 Извършване на дейности, свързани с упражняване на стр. надзор, във връзка с изпъл. на обекти по прогр. за инв.,под., прис. в ЕВН България ЕР ЕАД, за об.поз.1

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.2.2017 - 17_ЕР_83 Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на “ЕВН България Електроразпределение” EАД, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.2.2017 - 17_ЕС_31 Инкасиране на парични суми, платени в брой, на каса при оператор на платежна система чрез интернет базирана централизирана система.

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


30.1.2017 - 16_ЕС_644 Предоставяне при условията на оперативен лизинг на нови неупотребявани автомобили за нуждите на дружества от групата ЕВН България по позиции

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


24.1.2017 - 17_EP_25 Доставка на клемореди за индиректно измерване

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


24.1.2017 - 17_EP_15 Доставка на разпределителни табла ниско напрежение за трафопост 20/0,4 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.1.2017 - 16_ЕР_627 Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.1.2017 - 17_ЕР_22 Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение 0,4kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


19.1.2017 - 16_EP_592 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №8

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


19.1.2017 - 16_EP_589 Извършване дейности по кад. и свър. с тях геодезични дейности в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №9-КЕЦ БУРГАС ЮГ, КЕЦ КАРНОБАТ

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


19.1.2017 - 16_EP_593 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №9

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


19.1.2017 - 16_ТР_630 Рехабилитация на металообработващи машини, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


17.1.2017 - 16_EP_634-Доставка на защитно оборудване за работа на височина, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.1.2017 - 16_EР_568 Разработка, доставка, инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка на софтуерно осигуряване за криптирана комуникация по PL и GPRS/3G комуникац. канали на съществ. с-ма за дист. отчитане

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.1.2017 - 16_EP_588 Извършване дейности по кад. и свър. с тях геодезични дейности в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №8

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.1.2017 - 16_EP_590 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №6

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


Архив

2024 (1 Обществени поръчки)
2023 (2 Обществени поръчки)
2022 (1 Обществени поръчки)
2021 (1 Обществени поръчки)
2020 (91 Обществени поръчки)
2019 (259 Обществени поръчки)
2018 (209 Обществени поръчки)
2017 (183 Обществени поръчки)
2016 (218 Обществени поръчки)
2015 (332 Обществени поръчки)
2014 (229 Обществени поръчки)
2013 (171 Обществени поръчки)
2012 (14 Обществени поръчки)
2011 (3 Обществени поръчки)
2010 (5 Обществени поръчки)
2009 (2 Обществени поръчки)
2007 (2 Обществени поръчки)