Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в сила до 14.04.2016 година - изтегли.

Квалификационни системи: линк

Пазарни консултации: линк

Процедури и обяви за събиране на оферти:


17.2.2020 г. - 20_ЕР_23 Услуги за МПС: i) Техническо обслужване, ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка на авточасти и други; ii) Външно и вътрешно измиване; iii) ГТП в регион Бургас

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


17.2.2020 г. - 20_ЕР_55 Доставка на основа, капачка и вложка за Витлов предпазител D02N-K 63A и ПЕС

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


13.2.2020 г. - 20_EP_1 Закупуване на доп. лицензи, разработка на нови функционалности и предоставяне на свързани услуги относно система за дистанционно отчитане на електромери Froeschl

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


7.2.2020 г. - 20_EP_20 Доставка на сигнална лента за кабелни линии

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


6.2.2020 г. - 20_EP_26 Изготвяне на технически паспорти на сгради в експлоатация, собственост на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


4.2.2020 г. - 20_EP_14 Публикуване на обяви и съобщения в печатни медии за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


3.2.2020 г. - 20_TP_17 Доставка на циркулационни помпи с честотно управление, с мокър ротор, за работа в отоплителни инсталации с гореща вода

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


3.2.2020 г. - 20_ЕР_22 Услуги за МПС: i) Техническо обслужване, ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка на авточасти и други; ii) Външно и вътрешно измиване; iii) ГТП в регион Смолян

ЕВН България Електроразпределение> Документи


30.1.2020 г. - 20_EP_24 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нови неупотребявани леки и лекотоварни пътни превозни средства (ППС) - Лек автомобил тип Комби (Comby)

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


27.1.2020 г. - 19_EP_656 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, п-ка и присъед. на нови клиенти в КЕЦ на “EP Юг” ЕАД, за об. поз.№ 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север,КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


27.1.2020 г. - 19_EP_650 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” ЕАД, за об. поз. № 13 – Територията на КЕЦ Приморско

Електроразпределение Юг EАД> Документи


27.1.2020 г. - 20_ЕР_10 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 7

Електроразпределение Юг EАД> Документи


23.1.2020 г. - 20_EP_12 Колокация на телекомуникационно оборудване за радио мрежи съгласно разрешения - лицензи от Комисията за регулиране на съобщенията

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


21.1.2020 г. - 19_EP_675 Доставка и гаранционна поддръжка на мобилна система за откриване на кабелни повреди и тестване на кабели

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


20.1.2020 г. - 19_EP_576 Доставка на минерална, изворна и трапезна вода

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


15.1.2020 г. - 19_EC_645 Закупуване на нови лицензи,осиг. на поддръжка,разраб. на доп. функц. или промяна на съществув.,както и свързаните с това у-ги за консулт. и обуч. за софтуера за упр.на търговия с ел.енерия

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


15.1.2020 г. - 20_EP_8 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на абсорбционен водоохлаждащ агрегат за административна сграда Диспечерски център на Електроразпределение Юг ЕАД, гр.Пловдив

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


15.1.2020 г. - 19_ТР_640 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нов, неупотребяван, товарен бордови автомобил с кран

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


13.1.2020 г. - 19_ЕР_610 Доставка на трифазен електромер с измерване на профила на товара - х5А за контролно мерене ЕВН-ЕСО

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


10.1.2020 г. - 19_EP_653 Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на инверторни климатици тип сплит система в административни сгради и радио-релейни станции, разположени на територията на Електроразпределение Юг EАД

Електроразпределение Юг EАД> Документи


8.1.2020 г. - 19_ЕР_661 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови, неупотребявани, товарни бордови автомобили с кран

Електроразпределение Юг EАД> Документи


7.1.2020 г. - 19_ЕР_663 Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции

Електроразпределение Юг EАД> Документи


7.1.2020 г. - 19_EР_664 Доставка на мрежови анализатори клас А

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


7.1.2020 г. - 19_ЕР_657 Доставка на арматура за въздушни линии 20kV

Електроразпределение Юг EАД> Документи


Архив

2020 (24 Обществени поръчки)
2019 (259 Обществени поръчки)
2018 (209 Обществени поръчки)
2017 (183 Обществени поръчки)
2016 (218 Обществени поръчки)
2015 (332 Обществени поръчки)
2014 (229 Обществени поръчки)
2013 (171 Обществени поръчки)
2012 (14 Обществени поръчки)
2011 (3 Обществени поръчки)
2010 (5 Обществени поръчки)
2009 (2 Обществени поръчки)
2007 (2 Обществени поръчки)