Уеб сайт��т evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в сила до 14.04.2016 година - изтегли.

Квалификационни системи: линк

Пазарни консултации: линк

Процедури и обяви за събиране на оферти:


6.4.2020 г. - 20_EP_126 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности по обособена позиция № 5 - Територията на КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе и КЕЦ Златоград

Електроразпределение Юг EАД > Документи


6.4.2020 г. - 20_TP_108 Доставка на филтърни елементи за газова турбина

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


2.4.2020 г. - 20_EP_42 Сервизна поддръжка на хардуера и софтуера на телефонната мрежа на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


26.3.2020 г. - 20_EP_122 Доставка на мобилна система за откриване на кабелни повреди и тестване на кабели

Електроразпределение Юг EАД> Документи


26.3.2020 г. - 20_ЕР_113 Доставка на проводници с пластмасово покритие за въздушен електропровод /CCX/ за номинално напрежение Uo/U -12/20 kV

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


24.3.2020 г. - 20_EP_103 Подновяване поддръжката на архивиращ/backup софтуер EMC Networker. Подновяване на техническата поддръжка на дисков сторидж масив EMC VNX530, по обособени позиции.

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


20.3.2020 г. - 20_EP_89 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови специализирани високопроходими машини за поддръжка на електроразпределителната мрежа в отдалечени и труднодостъпни райони

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


20.3.2020 г. - 20_EP_76 Доставка на трифазен електромер с измерване на профила на товара - х5А за контролно мерене ЕВН-ЕСО

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


19.3.2020 г. - 20_EP_56 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на стандартни х86 базирани сървъри за RACK монтаж

"Електроразпределение Юг" EАД> Документи


18.3.2020 г. - 20_EP_88 Изграждане на ново изводно поле 110kV в Подстанция 110/20kV "Лаута" - гр. Пловдив

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


17.3.2020 г. - 20_EP_102 Доставка на разединители РМ 20/400

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


17.3.2020 г. - 20_EP_86 Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях, по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


16.3.2020 г. - 20_ЕР_110 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 2

Електроразпределение Юг EАД> Документи


13.3.2020 г. - 20_ЕР_77 Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


13.3.2020 г. - 20_ЕР_90 Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение

Електроразпределение Юг EАД> Документи


13.3.2020 г. - 20_EP_95 Доставка на ново инхибирано трансформаторно масло

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД> Документи


10.3.2020 г. - 20_EP_69 Последваща проверка на електромери съгласно чл.44, т.3 от Закона за измерванията и чл.670 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


10.3.2020 г. - 20_EP_82 Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на Електроразпределение Юг EАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


9.3.2020 г. - 20_EP_28 Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


6.3.2020 г. - 20_EP_32 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ на "ЕР Юг” ЕАД, за об. поз. № 10 – Територията на КЕЦ Бургас Юг и КЕЦ Карнобат

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


28.2.2020 г. - 20_EP_31 Миграция на съществуваща PMR система за аварийна комуникация от аналогова Trunk система към цифрова, изградена по стандарт DMR Tier III, Trunk система. Доставка на хардуер, софтуер и лицензи.

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


26.2.2020 г. - 20_ЕР_57 Доставка на изолирани усукани проводници (AL/R) 0,6/1 kV

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.2.2020 г. - 20_EP_58 Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив

Електроразпределение Юг EАД> Документи


25.2.2020 г. - 20_TР_7 Извършване на комплексна услуга за упражняване на строителен надзор

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


21.2.2020 г. - 20_EP_47 Доставка на на баластен пясък 0,4 мм. по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


21.2.2020 г. - 20_EP_46 Доставка на бетон клас В15 (С12/15) по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


21.2.2020 г. - 20_EP_54 Доставка на трикомпонентни композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии средно напрежение

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


17.2.2020 г. - 20_ЕР_23 Услуги за МПС: i) Техническо обслужване, ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка на авточасти и други; ii) Външно и вътрешно измиване; iii) ГТП в регион Бургас

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


17.2.2020 г. - 20_ЕР_55 Доставка на основа, капачка и вложка за Витлов предпазител D02N-K 63A и ПЕС

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


13.2.2020 г. - 20_EP_1 Закупуване на доп. лицензи, разработка на нови функционалности и предоставяне на свързани услуги относно система за дистанционно отчитане на електромери Froeschl

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


7.2.2020 г. - 20_EP_20 Доставка на сигнална лента за кабелни линии

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


6.2.2020 г. - 20_EP_26 Изготвяне на технически паспорти на сгради в експлоатация, собственост на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


4.2.2020 г. - 20_EP_14 Публикуване на обяви и съобщения в печатни медии за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


3.2.2020 г. - 20_TP_17 Доставка на циркулационни помпи с честотно управление, с мокър ротор, за работа в отоплителни инсталации с гореща вода

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


3.2.2020 г. - 20_ЕР_22 Услуги за МПС: i) Техническо обслужване, ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка на авточасти и други; ii) Външно и вътрешно измиване; iii) ГТП в регион Смолян

ЕВН България Електроразпределение> Документи


30.1.2020 г. - 20_EP_24 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нови неупотребявани леки и лекотоварни пътни превозни средства (ППС) - Лек автомобил тип Комби (Comby)

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


27.1.2020 г. - 19_EP_656 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, п-ка и присъед. на нови клиенти в КЕЦ на “EP Юг” ЕАД, за об. поз.№ 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север,КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


27.1.2020 г. - 19_EP_650 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” ЕАД, за об. поз. № 13 – Територията на КЕЦ Приморско

Електроразпределение Юг EАД> Документи


27.1.2020 г. - 20_ЕР_10 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 7

Електроразпределение Юг EАД> Документи


23.1.2020 г. - 20_EP_12 Колокация на телекомуникационно оборудване за радио мрежи съгласно разрешения - лицензи от Комисията за регулиране на съобщенията

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


21.1.2020 г. - 19_EP_675 Доставка и гаранционна поддръжка на мобилна система за откриване на кабелни повреди и тестване на кабели

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


20.1.2020 г. - 19_EP_576 Доставка на минерална, изворна и трапезна вода

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


15.1.2020 г. - 19_EC_645 Закупуване на нови лицензи,осиг. на поддръжка,разраб. на доп. функц. или промяна на съществув.,както и свързаните с това у-ги за консулт. и обуч. за софтуера за упр.на търговия с ел.енерия

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


15.1.2020 г. - 20_EP_8 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на абсорбционен водоохлаждащ агрегат за административна сграда Диспечерски център на Електроразпределение Юг ЕАД, гр.Пловдив

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


15.1.2020 г. - 19_ТР_640 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нов, неупотребяван, товарен бордови автомобил с кран

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


13.1.2020 г. - 19_ЕР_610 Доставка на трифазен електромер с измерване на профила на товара - х5А за контролно мерене ЕВН-ЕСО

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


10.1.2020 г. - 19_EP_653 Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на инверторни климатици тип сплит система в административни сгради и радио-релейни станции, разположени на територията на Електроразпределение Юг EАД

Електроразпределение Юг EАД> Документи


8.1.2020 г. - 19_ЕР_661 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови, неупотребявани, товарни бордови автомобили с кран

Електроразпределение Юг EАД> Документи


7.1.2020 г. - 19_ЕР_663 Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции

Електроразпределение Юг EАД> Документи


7.1.2020 г. - 19_EР_664 Доставка на мрежови анализатори клас А

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


7.1.2020 г. - 19_ЕР_657 Доставка на арматура за въздушни линии 20kV

Електроразпределение Юг EАД> Документи


Архив

2020 (51 Обществени поръчки)
2019 (259 Обществени поръчки)
2018 (209 Обществени поръчки)
2017 (183 Обществени поръчки)
2016 (218 Обществени поръчки)
2015 (332 Обществени поръчки)
2014 (229 Обществени поръчки)
2013 (171 Обществени поръчки)
2012 (14 Обществени поръчки)
2011 (3 Обществени поръчки)
2010 (5 Обществени поръчки)
2009 (2 Обществени поръчки)
2007 (2 Обществени поръчки)