Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в сила до 14.04.2016 година - изтегли.

Квалификационни системи: линк

Пазарни консултации: линк

Процедури и обяви за събиране на оферти:


23.12.2016 - 16_ЕР_635 Доставка на водомери за дистанционно отчитане (с вграден M-bus модул за комуникация) и уплътнения

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.12.2016 - 16_ЕР_611 Последваща проверка на електромери съгласно чл.44 т.3 от Закона за измерванията и чл.670, от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


14.12.2016 - 16_EP_614 Доставка нa преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.12.2016 - 16_ЕР_487 Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно и ниско напрежение, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


1.12.2016 - 16_ЕР_615_Извършване на проверка на извадки от електромери за директно свързване съгласно чл. 44, т.3 от Закона за измерванията и чл. 675а. от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на м

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.11.2016 - 16_ЕР_488 Доставка на електромерни табла U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.11.2016 - 16_ЕР_581 Доставка на таблa за компенсация на реактивна мощност номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.11.2016 - 16_ЕР_489 Доставка на триполюсни мощностни разединители 20 kV за монтаж на закрито

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


25.11.2016 - 16_EP_580 Доставка на дизелово гориво за отопление с тегловно съдържание на сяра не превишаващо 0,001 %, в административни сгради на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД в гр. Казанлък и гр. Смолян

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.11.2016 - 16_EP_595 Извършване на дейности, свързани с упражняване на стр. надзор, във връзка с изпъл. на обекти по прогр. за инв.,под., прис. в ЕВН България ЕР ЕАД, за об.поз.6

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


22.11.2016 - 16_ЕР_597 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “ЕВН България Електроразпределение” EАД, за обособена позиция № 6

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


22.11.2016 - 16_ЕР_596 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “ЕВН България Електроразпределение” EАД, за обособена позиция № 5

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


21.11.2016 - 16_EР_473 Доставка на мачтов трафопост, Номинално напрежение 20 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.11.2016 - 16_ЕР_492 Доставка на работно облекло нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.11.2016 - 16_ЕР_545 Предоставяне на услуги - по обособени позиции (региони) - за леки, товарни и специални автомобили, ремаркета и други МПС

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.11.2016 - 16_ЕР_490 Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


10.11.2016 - 12_ЕР_042 Упражняване на строителен надзор и консултантски услуги на обект- Подстанция “Тракия” 110/20кV - гр.Пловдив

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.11.2016 - 16_ТР_544 Доставка на циркулационни помпи за вътрешни отоплителни инсталации на топлофицирани сгради , по обособени позиции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


8.11.2016 - 16_EP_563 Подновяване на съществуващи и закупуване на нови лицензи за McAfee

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


8.11.2016 - 16_ЕР_538 Доставка на нови неупотребявани гуми-външни (летни,зимни) за автомобили,демонтаж, монтаж,съхранение,приемане на излезли от употреба гуми собственост на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение> Документи


4.11.2016 - 16_EP_562 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №10- КЕЦ БУРГАС ЮГ, КЕЦ КАРНОБАТ;

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


4.11.2016 - 16_EP_561 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №13- КЕЦ ПРИМОРСКО;

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.11.2016 - 16_EP_560 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №5- КЕЦ СМОЛЯН, КЕЦ ДЕВИН, КЕЦ ЧЕПЕЛАРЕ, КЕЦ ЗЛАТОГРАД;

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.11.2016 - 16_EP_559 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №1- КЕЦ ПАЗАРДЖИК, КЕЦ БЕЛОВО, КЕЦ ПАНАГЮРИЩЕ, КЕЦ ВЕЛИНГРАД;

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.11.2016 - 16_EP_558 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №4-КЕЦ АСЕНОВГРАД, KEЦ СТАМБОЛИЙСКИ;

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.11.2016 - 16_EP_557 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №3-КЕЦ КАРЛОВО, КЕЦ КАЛОЯНОВО, КЕЦ РАКОВСКИ;

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.11.2016 - 16_EP_554 Извършване дейности по кад. и свър. с тях геодезични дейности в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №11- КЕЦ БУРГАС, КЕЦ ПРИМОРСКО

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.11.2016 - 16_EP_553 Извършване дейности по кад. и свър. с тях геодезични дейности в ЕВН България ЕР ЕАД, за об. поз. №3- КЕЦ КАРЛОВО, КЕЦ КАЛОЯНОВО, КЕЦ РАКОВСКИ;

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.11.2016 - 16_EP_552 Извършване дейности по кад. и свър. с тях геодезични дейности в ЕВН България ЕР ЕАД, за об. поз. №1- КЕЦ ПАЗАРДЖИК, КЕЦ БЕЛОВО, КЕЦ ПАНАГЮРИЩЕ, КЕЦ ВЕЛИНГРАД;

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.11.2016 - 16_EP_551 Извършване дейности по кад. и свър. с тях геодезични дейности в ЕВН България ЕР ЕАД, за об. поз. №7- КЕЦ ХАСКОВО, КЕЦ ДИМИТРОВГРАД, KEЦ КЪРДЖАЛИ, KEЦ МОМЧИЛГРАД, КЕЦ ХАРМАНЛИ, КЕЦ СВИЛЕНГРАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.11.2016 - 16_EP_550 Извършване дейности по кад. и свър. с тях геодезични дейности в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №6- КЕЦ РАДНЕВО, КЕЦ КАЗАНЛЪК, КЕЦ СТАРА ЗАГОРА, KEЦ ЗАГОРЕ

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.11.2016 - 16_EP_556 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №11-Територията на КЕЦ ПОМОРИЕ

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


3.11.2016 - 16_EP_555 Изработване на проекти по програмата за инвестиции в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №2-КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


2.11.2016 - 16_EP_549 Извършване дейности по кад. и свър. с тях геодезични дейности в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №4- КЕЦ АСЕНОВГРАД, KEЦ СТАМБОЛИЙСКИ

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


2.11.2016 - 16_EP_548 Извършване дейности по кад. и свър. с тях геодезични дейности в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №2-КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


2.11.2016 - 16_EР_449 Доставка на разпределителни табла ниско напрежение

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.11.2016 - 16_ЕР_472 Доставка на NH-триполюсни вертикални основи, NH- разединители с предпазители(триполюсно изключване) и обикновени NH-основи за предпазители

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


1.11.2016 - 16_EP_547 Извършване дейности по кад. и свър. с тях геодезични дейности в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №10-КЕЦ ПОМОРИЕ

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


1.11.2016 - 16_ЕР_475 Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2016 - 16_ЕР_474 Доставка на арматура за въздушни линии 20kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


26.10.2016 - 16_ЕР_471 Доставка на малогабаритни токови прекъсвачи

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.10.2016 - 16_ТР_502 Извършване на комплексна услуга и строителен надзор на обект: Нови заместващи мощности за гореща вода, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


18.10.2016 - 16_EP_523 Абонаментно техническо обслужване на отоплителни инсталации

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


10.10.2016 - 16_TP_469 Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, подготовка на тръжни процедури,контрол на качеството и доставките, координиране на процесите

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


3.10.2016 - 16_EP_501 Изработка и доставка на платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


27.9.2016 - 16_ЕР_507 Доставка на муфа лентова технология маслен – маслен кабел(ХМИ) за 10 kV и 20 kV - комплект за 1 фаза

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.9.2016 - 16_EР_281 Доставка на допълнителни софтуерни лицензии от 585 000 броя до 660 000 броя

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.9.2016 - 16_TP_500 Доставка на 1000 тона солов разтвор за химводочиска на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


19.9.2016 - 16_EP_495 Планиране, оформление и осъществяване на рекламни дейности

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


16.9.2016 - 16_EP_494 Извършване дейности по кад. и свър. с тях геодезични дейности в ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена позиция №5-КЕЦ СМОЛЯН, КЕЦ ДЕВИН, КЕЦ ЧЕПЕЛАРЕ, КЕЦ ЗЛАТОГРАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


2.9.2016 - 16_ЕР_456 Доставка на Изолатори по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.9.2016 - 16_ЕР_448 Доставка на куки стоманени за стоманобетонни стълбове

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


31.8.2016 - 16_ТР_447 Изр.на инв.проект за Рехабилитация на ПC „Марица“, собст. на ЕВН България ТP ЕАД, гр.Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


24.8.2016 - 16_ЕР_468 Доставка на кръгли оловни пломби - Ø - 9 мм.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


22.8.2016 - 16_TP_443 Доставка на помпи за битова гореща вода за абонатни станции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


19.8.2016 - 16_TP_444 Доставка на пластинчати топлообменници за битово гореща вода и отопление за абонатни станции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


19.8.2016 - 16_EP_424 Закупуване на допълнителни лицензи, разработка на нови функционалности

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


17.8.2016 - 16_EP_462 Ваучер за покупка на домакинска техника

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.8.2016 - 16_EP_432 Доставка на защитно съоръжение за птици (дистанционери) - пласмасови защитни решетки за опъвателни вериги по проект Life for safe grid

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.8.2016 - 16_ЕР_402 Предоставяне на услуги за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на обекти на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД , по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.8.2016 - 16_TP_435 Доставка на материали за аварийна необходимост

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


5.8.2016 - 16_EP_413 Доставка на кабелни канали

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.8.2016 - 16_ЕР_416 Доставка на кабелна маркировка бяла и червена

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.8.2016 - 16_ЕР_415 Доставка на табелка маркираща за КЛ.Н.Н. и КЛ.Ср.Н.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.8.2016 - 16_EP_414 Доставка на сигнална лента за кабелни линии

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


2.8.2016 - 16_TP_391 Доставка на филтърни елементи

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


2.8.2016 - 16_ЕР_434 Доставка и монтаж на инверторни климатици сплит система в административни сгради разположени на територията на ЕВН България ЕР EАД

ЕВН България Еректроразпределение EАД > Документи


20.7.2016 - 16_ЕР_407 Доставка и монтаж на инверторни климатици сплит система в административни сгради разположени на територията на ЕВН България ЕР EАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.7.2016 - 16_EP_403 Доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V,по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.7.2016 - 16_EP_390 Провеждане на специализирано обучение за придобиване правоспособност по заваряване

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.7.2016 - Доставка на мрежови трансформатори, чрез използването на Система за квалификация – комунални услуги, обявена на 25.11.2015г. в Приложението на Официален вестник на ЕС 2015/S 228-415860 от Netz NÖ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


1.7.2016 - 16_EP_365 Публикуване на обяви и съобщения в печатни медии за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.6.2016 - 16_TP_341 Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


22.6.2016 - 16_EC_323 Закупуване на нови лицензи, осигуряване на подръжа, разработване на доп. функционалности или промяна на съществуващи, както и свързаните с това услуги за консултации са софтуера за планиране

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


22.6.2016 - 16_ЕР_332 Предоставяне под наем на строит. и трансп. техника за нуждите на ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена поз.7 - Регион Кърджали: КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


22.6.2016 - 16_ЕР_331 Предоставяне под наем на строит. и трансп. техника за нуждите на ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена поз.5 - Регион Бургас: КЕЦ Бургас, КЕЦ Бургас Юг, КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.6.2016 - 16_ЕР_330 Предоставяне под наем на строит. и трансп. техника за нуждите на ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена поз.3-Регион Ст.Загора:КЕЦ Ст.Загора,КЕЦ Загоре,КЕЦ Казанлък,КЕЦ Раднево,КЕЦ Нова Загора

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.6.2016 - 16_ЕР_359 Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.6.2016 - 16_ЕР_329 Предоставяне под наем на строителна и транспортна техника за нуждите на ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена поз.1 - Регион Пловдив:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.6.2016 - 16_ЕР_379 Доставка на предпазни обувки за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


16.6.2016 - 16_TP_306 Почистване на резервоари и тръбопроводи за течни горива в Районна отоплителна централа „Чайка“, град Асеновград

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


16.6.2016 - 16_ЕР_353 Доставка на VPE – изолирани силови кабели за номинално напрежение U0/U 12/20 kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


14.6.2016 - 16_ЕР_363 Доставка на токови и биметални клеми по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


14.6.2016 - 16_ЕР_360 Доставка на метална тръба гофрирана с PVC изолация UV защитена

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


14.6.2016 - 16_ЕР_358 Доставка на инсталационни проводници H07V- Uo/U – 450/750 V в съответствие със стандарт HD 21.3 S3

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


14.6.2016 - 16_ЕР_357 Доставка на материали за заземяване на електроразпределителната мрежа, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.6.2016 - 16_ЕР_362 Доставка на цокли за кабелни разпределителни шкафове

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.6.2016 - 16_ЕР_361 Доставка на кабелни разпределителни шкафове

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.6.2016 - 16_ЕР_356 Доставка на синтетични свързващи изолатори Номинално напрежение Uо/U 12/20 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.6.2016 - 16_ЕР_355 Доставка на висoковолтови предпазители

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.6.2016 - 16_ЕР_354 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за предаване на данни в реално време на независими производители (табло мониторинг)

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.6.2016 - 16_ЕР_352 Извършване на дейности по ремонт, саниране и преустройство на АС част на ТП и ВС по КЕЦ, по об.позиция 2 - КЕЦ: Пловдив Център, Пловдив Север и Пловдив Юг

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД> Документи


7.6.2016 - 16_ЕР_260 Предоставяне под наем на строителна и транспортна техника за нуждите на ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена поз.4 - Регион Хасково: КЕЦ Хасково, КЕЦ Димитровград, КЕЦ Харманли, КЕЦ Свиленград

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


6.6.2016 - 16_EC_320 Осигуряване на самолетни билети

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


6.6.2016 - 16_EP_319 Осигуряване на самолетни билети

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.6.2016 - 16_ЕР_261 Предоставяне под наем на строителна и транспортна техника за нуждите на ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена поз.6-Регион Ямбол: КЕЦ Ямбол, КЕЦ Сливен, КЕЦ Елхово, КЕЦ Карнобат

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


1.6.2016 - 16_ТР_215 Доставка на изпитателен стенд за проверка на промишлена арматура

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


31.5.2016 - 16_EP_227 Доставка на дистанционери 20 kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


31.5.2016 - 16_ЕР_311 Доставка на проводници с пластмасово покритие за въздушен електропровод /CCX/ за номинално напрежение Uo/U -12/20 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.5.2016 - 16_ЕР_284 Подмяна на външната дограма на Административна сграда-Централа1, гр.Пловдив

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.5.2016 - 16_ЕР_340 Доставка на екранирани кабели

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.5.2016 - 16_ЕР_84 Доставка и монтаж на 20/0,4 kV Модулни бетонни трансформаторни постове

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.5.2016 - 16_TP_274 Доставка на фабрично изработени абонатни станции за ЕВН България Топлофикация ЕАД, по позиции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


18.5.2016 - 16_ЕР_310 Доставка на стълбове стоманобетонни за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.5.2016 - 16_ЕР_262 Предоставяне под наем на строителна и транспортна техника за нуждите на ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена поз.8-Регион Смолян: КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


16.5.2016 - 16_ЕР_302 Доставка на предупредителни и сигнални средства по обособени позиции :позиция 1. Предупредителни средства; позиция 2. Сигнални средства

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.5.2016 - 16_ЕР_305 Доставка на Измервателни токови трансформатори за Ср.Н с две вторични ядра

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.5.2016 - 16_ЕР_292 Доставка на кабелни гарнитури 1kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.5.2016 - 16_ЕР_259 Предоставяне под наем на строителна и транспортна техника за нуждите на ЕВН България ЕР ЕАД, за обособена поз.2-Регион Пазарджик: КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Белово, КЕЦ Велинград, КЕЦ Панагюрище

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.5.2016 - 16_ЕР_280 Доставка на неизолирани алуминиево стоманени проводници

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


11.5.2016 - 16_ЕР_279 Доставка на кабели за напрежение U0/U 0,6/1 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.5.2016 - 16_ЕР_278 Доставка на усукани изолирани проводници

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


10.5.2016 - 16_ЕР_206 Доставка на арматура за изолирани въздушни проводници, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.5.2016 - 16_ЕР_288 Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.5.2016 - 16_ЕР_286 Доставка на напълно електронен трифазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.5.2016 - 16_ЕР_287 Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.5.2016 - 16_ЕР_289 Доставка на GSM/GPRS – Модеми

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.5.2016 - 16_ЕР_303 Доставка на Измервателни токови трансформатори за Ср.Н с едно вторично ядро

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.5.2016 - 16_ЕР_290 Доставка на Измервателни токови трансформатори за Н.Н.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.5.2016 - 16_EP_184 Доставка на "Ваучер за покупка на битова техника или електроуреди”

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.5.2016 - 16_ЕР_277 Доставка на маршрутизатори за PLC с S-FSK модулация с вграден 2G или 3G GSM модем

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.5.2016 - 16_ЕР_276 Доставка на еднофазни и трифазни ел-ри за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и трифазни ел-ри за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулалация

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.5.2016 - 16_EP_191 Доставка на стойки за предпазители и контактни системи СрН

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


27.4.2016 - 16_ЕР_257 Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за балансово мерене на изводи НН

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.4.2016 - 16_ЕР_248 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.4.2016 - 16_ЕР_210 Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.4.2016 - 16_ЕР_230 Доставка на изолации за защита на птици по ВЛ 20 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


27.4.2016 - 16_ЕР_238 Доставка на блок токови трансформатори за балансово мерене

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.4.2016 - 16_EP_241 Доставка, инсталация, пускане в експлоатация, поддръжка, желани промени, обучения и разработки от Възложителя на "Система за дистанционно отчитане на електромери"

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.4.2016 - 16_ЕР_237 Доставка на Метално табло - трансформатор до 100 kVA, 20/0,4 kV и метално табло - мерене 20 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


14.4.2016 - 16_EP_184 Доставка на "Ваучер за покупка на битова техника или електроуреди"

ЕВН България Eлектроразпределение EАД> Документи


14.4.2016 - 16_ЕР_228 Доставка на скоба за усукан проводник или кабел

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.4.2016 - 16_TP_225 Рехабилитация, преустройство и ремонт на разпределителен топлопровод

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


13.4.2016 - 16_TP_226 Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при изграждане на топлопровод

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


11.4.2016 - 16_ТР_209 Извършване на техническо обслужване, поддържане и ремонт на мотокари и електрокари

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


11.4.2016 - 16_ТР_208 Извършване на техническо обслужване , поддържане и ремонт на топлообменници, оборудване за климатизиране и охлаждане, и оборудване за филтриране и оборудване за вентилация

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


8.4.2016 - 16_ЕР_143 Осигуряване на транспортна услуга за превоз на сътрудници на ЕВН България ЕР ЕАД, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.4.2016 - 16_ЕР_222 Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия - гр.Пловдив, по обособени позиции

ЕНВ България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.4.2016 - 16_ЕР_199 Доставка на конзоли за стоманобетонен стълб Ср.Н. 20 kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.4.2016 - 16_ЕР_198 Доставка на V - съединителна арматура, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


6.4.2016 - 16_ЕР_204 Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България по позиции:Позиция 6.Плетива,Позиция 7.Ризи с къс и дълъг ръкав /мъже,жени/ и Позиция 8.Шапки /лятна, зимна/

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.4.2016 - 16_ТР_218 Разработване на проекти за изграждане на магистрални и разпределителни трасета над DN 350 и рехабилитация на топлофикационни трасета

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


4.4.2016 - 16_ЕР_162 Доставка на трифазни маслени компенсиращи реактори с мощност до 800 kVAr

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.4.2016 - 16_ТР_173 Доставка на резервни части за система, за непрекъснато следене състоянието на оборудването Bently Nevada и прилежащите и части за ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


4.4.2016 - 16_ЕР_185 Доставка на стълбове дървени за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.4.2016 - 16_ЕР_192 Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


1.4.2016 - 16_ТР_211 Доставка на топлофикационна автоматика за управление на абонатни станции на топлофицирани сгради

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


1.4.2016 - 16_ЕР_17 Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


1.4.2016 - 16_ЕР_6 Доставка на Основа, Капачка и Вложка Витлов Предпазител D02N-K 63A и ПЕС

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.3.2016 - 16_ЕР_161 Доставка на защитни полутръби и защитни полудъги

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.3.2016 - 16_ЕР_175 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Раковски

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


28.3.2016 - 16_ЕР_169 - Доставка на индикатори на къси съединения по ВЛ 20 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.3.2016 - 16_ЕР_174 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Ямбол и КЕЦ Елхово

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.3.2016 - 16_ЕР_189 Доставка на стълбове стоманорешетъчни за въздушни линии Номинално напрежение 20kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


28.3.2016 - 16_ЕР_160 Следгаранционен ремонт на модули от UPS системите "Benning" на ЕВН България ЕР ЕАД инсталирани в комуникационните стаи и контейнери от радио-релейната мрежа на територията на дружеството

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


25.3.2016 - 16_ЕР_122 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Поморие, във връзка с присъединяване на нови клиенти

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.3.2016 - 16_ЕР_131 Доставка на клеми токови за трансформатор

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.3.2016 - 16_ЕР_163 Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.3.2016 - 16_ЕР_120 Калибриране на еталонни електромери и уредби за проверка на електромери по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.3.2016 - 16_ЕР_130 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ за об.поз.11-КЕЦ Бургас

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


21.3.2016 - 16_ЕР_95 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Приморско

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


18.3.2016 - 16_ЕР_136 Доставка на горива, смазочни материали, консумативи и услуги за ну��дите на автомобили на фирми от групата на ЕВН България, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


16.3.2016 - 13_ЕР_195 Доставка на Радиомодеми

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.3.2016 - 16_ЕР_132 Доставка на табло ниско напрежение за МТП - 20/0,4 kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.3.2016 - 16_ЕР_93 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Сливен

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


15.3.2016 - 16_EP_119 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на компоненти за надграждане и разширение на съществуваща SAN дискова система HP EVA 6400

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


14.3.2016 - 16_ТР_117 Доставка и монтаж на тръбопроводна система за изграждане на дублираща аварийна връзка с DN125 от Първа градска магистрала до К164-35-А на бул."Дунав" в посока кв."Гагарин", гр. Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


14.3.2016 - 16_ЕР_94 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Бургас Юг

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


11.3.2016 - 16_ЕС_68 Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


11.3.2016 - 16_ТР_69 Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


11.3.2016 - 16_ЕР_67 Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.3.2016 - 16_EP_88 Провеждане на специализирани обучения на сътрудниците от ЕВН България ЕP ЕАД - по обособени пози

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.3.2016 - 16_TP_87 Провеждане на специализирани обучения на сътрудниците от ЕВН България ТР ЕАД - по обособени позиции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


8.3.2016 - 16_ЕР_128 Предоставяне на услуги за регион "Пловдив" за леки, товарни и специални автомобили, ремаркета и други МПС

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


8.3.2016 - 16_ЕР_113 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нови неупотребявани леки и лекотоварни автомобили по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.3.2016 - 16_EP_78 Доставка на разделителни клеми за проверка на електромер

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


2.3.2016 - 16_ЕР_114 Доставка на електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОр (за открит монтаж за рискови клиенти), номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.3.2016 - 16_ЕР_82 Приемане за последващо третиране на производствени и опасни отпадъци, генерирани от обекти на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.3.2016 - 16_ЕР_90 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Стамболийски

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


2.3.2016 - 16_ЕР_83 Доставка на Държачи за електромерни табла типоразмер А, Амини и Б

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


1.3.2016 - 16_ЕР_118 Доставка на полиамидни скоби за кабели

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


25.2.2016 - 16_ЕР_92 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Харманли, КЕЦ Свиленград

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


25.2.2016 - 16_ЕР_91 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Димитровград

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


25.2.2016 - 16_ЕР_89 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ за об.поз.3-КЕЦ: Карлово, Калояново, Асеновград, Стамболийски, Първомай, Раковски

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.2.2016 - 16_ЕР_79 Доставка на вентилни отводи, Средно напрежение 21 kV, Измервано напрежение 24 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.2.2016 - 16_ЕР_74 Доставка на 105 тона на ново инхибирано трансформаторно масло, съгласно БДС 60296: 2012

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.2.2016 - 16_ТР_73 Обслужване, профилактика, ремонт и доставка на резервни части за питателна помпа 2 в ТЕЦ Пловдив Север, ЕВН България ТР ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


18.2.2016 - 16_ТР_47 Извършване на техническо обслужване, поддържане и ремонт на мотокари и електрокари

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


17.2.2016 - 16_ЕР_50 Доставка на стълб от стъклонапълнен полиестер с размер 12 м - 20kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


16.2.2016 - 16_EP_62 Доставка на мобилни 20/0,4 кV трафопостове (Моб.-КТП) за различни временни захранвания

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.2.2016 - 16_ЕР_48 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов трансформатор 40/50 MVA - 110/20 kV в П/ст Царацово

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.2.2016 - 16_EP_32 Доставка на предпазна каска и аксесоари за каска, предпазни средства за лице, очи и слух, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


8.2.2016 - 16_ТР_55 Разработване на проекти за абонатни станции с топлообменници за отопление и за присъединителни топлопроводни трасета до DN 150 на територията на ЕВН ТР ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


8.2.2016 - 12_EP_035 Доставка на нови неупотребявани автомобили по обособени позиции(ОП) за нуждите на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, както следва:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.2.2016 - 16_ЕР_27 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Асеновград

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.2.2016 - 16_ЕР_26 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Велинград

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.2.2016 - 16_ЕР_25 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Пазарджик

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.2.2016 - 16_ТР_51 Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при изграждане на магистрални и разпределителни топлопроводни трасета на територията на ЕВН ТР ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


2.2.2016 - 16_ТР_23 Извършване на месечно техническо обслужване, поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения в ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


1.2.2016 - 16_TP_24 Извършване на техническо обслужване , поддържане и ремонт на топлообменници, оборудване за климатизиране и охлаждане, и оборудване за филтриране и оборудване за вентилация

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


1.2.2016 - 16_ЕР_12 Доставка на скоба за закрепване на кабел към "С" шина

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.1.2016 - 15_EP_792 Доставка, внедряване и поддръжка на фабрично нови: Voice over IP телефонна централа

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


29.1.2016 - 16_ТР_28 Доставка на реагенти - 80 тона 96% техническа сярна киселина и 40 тона 96% техническа натриева основа за химводоочистка "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

ЕВН България Топлофикация EАД> Документи


29.1.2016 - 15_ЕР_802 Предоставяне на услуги - по обособени позиции (региони) - за леки, товарни и специални автомобили, ремаркета и други МПС

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


27.1.2016 - 16_EP_5 Доставка на ремонтна спирала за АС проводник

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


25.1.2016 - 15_ЕР_801 Доставка, гаранционно и извън гаранционно обслужване на фабрично нови, неупотребявани, специализирани автомобили с висока проходимост - автовишки

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


25.1.2016 - 16_ЕР_19 Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.1.2016 - 15_ЕР_716 Дос��авка и монтаж на акумулаторни батерии на територията на захранване от EВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.1.2016 - 16_ТР_13 Доставка на резервни части за редуктор тип TX 80/5C на Парна турбина SST-300

ЕВН България Топлофикация EАД> Документи


15.1.2016 - 15_ЕР_750 Изработка и монтаж на защитни тръби за преносими заземления и оперативни щанги за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


14.1.2016 - 16_EP_8 Доставка на вентилни отводи 1 кV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


13.1.2016 - 16_ЕР_10 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Смолян

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


13.1.2016 - 16_ЕР_9 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Златоград, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


12.1.2016 - 15_ЕР_808 Доставка на триполюсни мощностни разединители 20 kV за монтаж на закрито

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


11.1.2016 - 15_ЕР_752 Доставка на блок-трансформатори токови измервателни - 3х400/5 А, кl-0,5 за балансово мерене по изводи НН в система за балансово измерване

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.1.2016 - 15_ЕР_809 Доставка на арматура за въздушни линии 20kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.1.2016 - 15_ЕР_810 Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско и средно напрежение, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.1.2016 - 15_ЕР_800 Доставка на Мачтов трафопост Номинално напрежение - 20 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


Архив

2024 (1 Обществени поръчки)
2023 (2 Обществени поръчки)
2022 (1 Обществени поръчки)
2021 (1 Обществени поръчки)
2020 (91 Обществени поръчки)
2019 (259 Обществени поръчки)
2018 (209 Обществени поръчки)
2017 (183 Обществени поръчки)
2016 (218 Обществени поръчки)
2015 (332 Обществени поръчки)
2014 (229 Обществени поръчки)
2013 (171 Обществени поръчки)
2012 (14 Обществени поръчки)
2011 (3 Обществени поръчки)
2010 (5 Обществени поръчки)
2009 (2 Обществени поръчки)
2007 (2 Обществени поръчки)