Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в сила до 14.04.2016 година - изтегли.

Квалификационни системи: линк

Пазарни консултации: линк

Процедури и обяви за събиране на оферти:


29.12.2014 - 14_ТР_005 Възстановяване на антикорозионното покритие на съоръжения и тръбопроводи

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


29.12.2014 - 14_ЕР_042 Доставка на стълбове дървени за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.12.2014 - 14_ЕР_039 Изграждане и монтаж на бетонова конструкция за възлова станция Ново село имот 043045, землище на с.Мокрен, общ.Котел

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.12.2014 - 14_ЕР_009 Доставка на табла ТЕПО с 6 електромера за балансово мерене

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.12.2014 - 14_ЕР_007 Закупуване, внедряване и поддръжка на софтуер за масов печат от билинг система kVASY

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.12.2014 - 14_ЕР_003 Специализирани обучения

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.12.2014 - 14_ЕР_206 Доставка на винетни стикери за 2015 год

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.12.2014 - 14_EP_205 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


22.12.2014 - 14_ЕР_207 Доставка на Мачтов трафопост Номинално напрежение - 20 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.12.2014 - 14_ЕР_203 Доставка на еднофазни и трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и триф. електр. за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.12.2014 - 14_ЕР_202 Доставка на маршрутизатори за PLC с S-FSK модулация с вграден 2G или 3G GSM модем и еднофазни мрежови шумови филтри за отстраняване на шумове в PLC S-FSK системи за комуникация

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.12.2014 - 14_ЕР_201 Доставка на Измервателни токови трансформатори за Н.Н, за балансово мерене

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.12.2014 - 14_ТР_002 Провеждане на специализирани обучения, провеждащи се съгласно изискванията на съответните нормативни уредби

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


13.12.2014 - 14_ЕР_052 Доставка и монтаж на инвенторни климатици сплит система в адмистративните сгради на ЕВН България Електроразпределение

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.12.2014 - 14_ЕР_065 Реновиране на вътрешни отоплителни инсталации на административни сгради на КЕЦ Смолян и КЕЦ Кърджали

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.12.2014 - 14_ЕР_070 Доставка на трансформатори

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.12.2014 - 14_ЕР_109 Доставка на куки за СБС

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.12.2014 - 14_ЕР_175 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на допълнителен модул за прецизна климатизация в Център за данни

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.12.2014 - 14_ЕР_169 Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, за Позиция 1

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.12.2014 - 14_ЕР_166 Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, за Позиция 3

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.12.2014 - 14_ЕР_200 Доставка на триполюсни мощностни разединители 20 kV за монтаж на закрито

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


10.12.2014 - 14_ЕР_181 Доставка на арматура за въздушни линии 20kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


10.12.2014 - 14_ЕР_176 Доставка на кабел тип NA2XS(F)2Y 1x185RM/25 за проект Life+ safe grid

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_005 Доставка на РОМ 20/400

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_023 Абонаментно обслужване, поддържане и ремонт на пожарогасители, инструктаж на сътрудници и доставка на нови пожарогасители в административни сгради

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_119 Доставка на защита на изолатори и птици

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_046 Доставка на токоизправителни съоръжения

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_050 Доставка на преносими електроизмервателни уреди за ниско напрежение , по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.12.2014 - 14_ТР_052 Изготвяне на технико-икономически анализи и работни проекти за абонатни станции за охлаждане до 2 MW

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_198 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_197 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_196 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_195 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_055 Доставка на кабелни канали

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_194 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_193 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_192 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_191 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕP_190 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_189 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.12.2014 - 14_ТР_006 Техн.надзор на съоръжения с повишена опасност, подлежащи на надзор от лицензирано лице, съгласно чл.34а ал.2 от ЗТИП

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.12.2014 - 14_ЕР_188 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


9.12.2014 - 14_ТР_010 Обслужване, контролни измервания и ремонтни дейности на системата ва катодна защита от корозия на стоманените газопроводи на ТЕЦ Пловдив север, нова Коцентрала и ОЦ Пловдив юг

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.12.2014 - 14_ТР_028 Доставка и монтаж на електропроводници, КИП и А и прилежащо оборудване за изграждане и въвеждане в експлоатация на проектна инсталация

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.12.2014 - 14_ТР_057 Доставка на пластинчати топлообменници за битово гореща вода за абонатни станции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


8.12.2014 - 14_ЕР_199 Предоставяне на нотариални услуги на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.12.2014 - 14_ЕР_148 Доставка на токови и биметални клеми

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.12.2014 - 14_ЕР_178 Изработване и доставка на платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.12.2014 - 14_ЕР_185 Доставка и инсталация на HP Cluster Extention Windows лицензии към функционираща при Възложителя сторидж система

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.12.2014 - 14_ТР_063 Доставка на 336 000 литра газьол

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


4.12.2014 - 14_ТР_062 Доставка на 3000 тона котелно гориво (мазут)

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


4.12.2014 - 14_ЕР_183 Доставка на годишни винетни стикери за 2015 г.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.12.2014 - 14_ЕР_182 Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по обособени позиции: Позиция І – Термосвиваема технология; Позиция ІІ - Студеносвиваема технология; Позиция ІІІ - Адаптери

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


3.12.2014 - 14_ЕР_180 Доставка на NH-основи за предпазители, NH-основи за предпазители за товарен прекъсвач и обикновени NH-основи за предпазители

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


3.12.2014 - 14_ЕР_174 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД по обособена позиция 12

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.12.2014 - 14_ЕР_173 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД по обособена позиция 9

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.12.2014 - 14_ТР_056 Издаване на самолетни билети

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


2.12.2014 - 14_ТР_009 Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


2.12.2014 - 14_ЕР_036 Доставка на кабели тип OPVC-OZ-CY, OPVC-JZ-CY и OPVC-JZ”

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.12.2014 - 14_ЕР_018 Услуги извършвани с автокран, стълбовоз, пробивна машина, багер, товарен автомбил с кран за осигуряване нормална дейност по подържане на ел.съоръженията

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.12.2014 - 14_EP_149 Осигуряване на софтуерна поддръжка на система за дистанционно отчитане и управление консумацията на потребители на електрическа енергия и доставка на допълнителни софтуерни лицензии

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.12.2014 - 14_EP_141 Доставка на синтетични свързващи изолатори Номинално напрежение Uо/U 12/20 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.12.2014 - 14_ЕР_179 Доставка на висoковолтови предпазители

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.12.2014 - 14_ЕР_162 Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер, за номинално напрежение Uо/U 0,6/1 kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


1.12.2014 - 14_ТР_015 Извършване на комплексна услуга за упражняване на строителен надзор, технически надзор на СПО, геодезически и др.дейности

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


1.12.2014 - 14_ЕР_177 Доставка високомощни предпазители за ниско напрежение (ВПНН-предпазители)

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.11.2014 - 14_ТР_018 Доставка и изграждане на съоръжение за аварийно електрозахранване на Нова Когенерация на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр.Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


27.11.2014 - 14_ТР_053 Доставки на материали за аварийна необходимост за машинна част за поддръжка на Абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


26.11.2014 - 14_EP_104 Доставка на напълно електронен трифазен електромер за директно включване

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.11.2014 - 14_ЕР_103 Доставка на напълно електронен еднофазен електромер с умален габарит за директно включване с разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.11.2014 - 14_EP_106 Доставка на напълно електронен трифазен четирипроводен електромер за директно включване с измерване на активна енергия,15 min измерване на мощността и разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.11.2014 - 14_ЕР_102 Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


25.11.2014 - 14_EP_076 Доставка на Измервателни токови трансформатори за Н.Н, за балансово мерене

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


25.11.2014 - 14_ТР_060 Доставка на резервни части по обособени позиции за парогенератор, тип "Котел-утилизатор към газова турбина SGT-700", модел "SteamGen8", проиводител "Aalborg Engineering"

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


24.11.2014 - 14_ЕК_001 Застраховка имущества

ЕВН Каварна ЕООД> Документи


24.11.2014 - 14_ЕР_172 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на метално капсуловани Комплектни Разпределителни Уредби - 20(24) kV, елегазово изолирани и вторични съоръжения за оборудване на трафопостове

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


24.11.2014 - 14_ЕР_108 Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ТР_059 Проектиране на мазутни, парни, кондензни линии и газопроводи на територията на ЕВН България

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ЕС_004 Доставка на облекло за офис сътрудници

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ЕС_009 Доставка на нови лицензи, осигуряване на поддръжка, разработване на доп.функционалности

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ТР_001 Изпълнение на инвестиционни, ремонтни и аварийни дейности по извършване на топлоизолационни работи по енергийни съоръжения

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ЕР_099 Доставка на електромерни табло с индиректно мерене СрН

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ЕР_095 Услуги извършвани с автокран, стълбовоз, пробивна машина, багер, товарен автомбил с кран за осигуряване нормална дейност по подържане

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ЕР_093 Доставка на клема токова за трансформатор

ЕВН България Еректроразпределение ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ЕР_076 Доставка на измервателни трансформатори за ток на НН - балансово мерене

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ЕР_061 Доставка на Табли за предаване на данни в релано време

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ЕР_048 Доставка на мощности разединители 20kV за открит монтаж

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ЕР_037 Доставка на автоматични прекъсвачи НН

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ЕР_034 Поддръжка на съществуваща система за отчитане на раб.време и закупуване на нови устройства към нея

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.11.2014 - 14_ЕР_031 Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.11.2014 - 14_ЕР_054 Осигуряване достъп и използване на резервна мрежа за пренос на данни

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.11.2014 - 14_ЕР_167 Извадкова проверка на монофазни и трифазни електромери с директно свързване

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


18.11.2014 - 14_ЕР_094 Доставка на защитни средства - Диелектрични ръкавици за работа под напрежение на височина до AC 1000 V и DC 1500 V

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.11.2014 - Доставка на арматура за изолирани въздушни проводници, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.11.2014 - 14_ЕР_170 Доставка на проводник ССХ 70 мм2

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.11.2014 - 14_ЕР_171 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособена позиция 4 - КЕЦ Девин и КЕЦ Чепеларе

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


14.11.2014 - 14_ЕР_101 Избор на независим оценител за извършване на оценки на материални и нематериални активи на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив, териториално разпределени по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


14.11.2014 - 14_ЕР_169 Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, за Позиция 1

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2014 - 14_ЕР_006 Доставка на оловни пломби Ф 9мм от чисто меко олово

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2014 - 14_ЕР_049 Доставка на основа, капачка и вложки витлов предпазител

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2014 - 14_ЕР_067 Доставка индикатори на къси съединения по ВЛ 0.4 кV и 20 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2014 - 14_ЕР_072 Доставка на кабелна маркировка

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2014 - 14_ЕР_092 Доставка на кабелни гарнитури

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2014 - 14_ЕР_166 Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, за Позиция 3

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.11.2014 - 14_ЕР_098 Доставка на предпазни табели и стикери за безопасност, предупредителен знак- пирамида и сигнално въже

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.11.2014 - 14_ЕР_071 Доставка на лента сигнална за надлъжна маркировка

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.11.2014 - 14_ЕР_165 Доставка на оловни пломби Ф-9 мм.

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


11.11.2014 - 14_ЕР_164 Предоставяне на услуги свързани с външно и вътрешно измиване и почистване на автомобили на територията ЕВН България Електроразпределение ЕАД по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.11.2014 - 14_ЕР_163 Доставка на плетива и ризи къс и дълъг ръкав /мъже, жени/за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпеделение ЕАД> Документи


10.11.2014 - 14_ЕР_154 Предоставяне на услуги извършвани със специализирана едрогабаритна техника за Поз.5 - Регион Бургас: КЕЦ-Бургас, КЕЦ-Бургас Юг, КЕЦ-Поморие, КЕЦ-Приморско

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.11.2014 - 14_ЕР_161 Доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.11.2014 - 14_ЕР_152 Предоставяне на услуги извършвани със специализирана едрогабаритна техника за Поз.1- Регион Пловдив: КЕЦ П-в Север, П-в Център, П-в Юг, Асеновград, Стамболийски, Раковски, Калояново, Карлово

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.11.2014 - 14_ЕР_145 Доставка на еталони за проверка на електромери

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.11.2014 - 14_ЕР_160 Предоставяне на услуги свързани с външно и вътрешно измиване и почистване на автомобили на територията ЕВН България Електроразпределение ЕАД по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.11.2014 - 14_ЕР_159 Доставка на защитни плочи за кабели

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


4.11.2014 - 14_ЕР_158 Доставка на защитни полутръби и дъги- полутръби за кабели

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


31.10.2014 - 14_ЕР_157 Доставка на алуминиева шина

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


31.10.2014 - 14_ТР_050 Доставка на регулатори на диференциално налягане с вграден ограничител на дебита за абонатни станции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


31.10.2014 - 14_ЕР_153 Предоставяне на услуги извършвани със специализирана едрогабаритна техника за Поз.3 - Регион Ст. Загора: КЕЦ-Стара Загора, КЕЦ-Загоре, КЕЦ-Казанлък, КЕЦ-Чирпан, КЕЦ-Раднево, КЕЦ-Нова Загора

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


31.10.2014 - 14_ЕР_151 Предоставяне на услуги извършвани със специализирана едрогабаритна техника за Поз.7 - Регион Кърджали: КЕЦ-Кърджали, КЕЦ-Момчилград, КЕЦ-Крумовград

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_014 Доставка на GSM - Moдеми

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_019 Доставка на Измервателни токови трансформатори за Ср.Н с едно вторично ядро

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_012 Доставка на Измервателни токови трансформатори за Ср.Н с две вторични ядра

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_011 Доставка на измервателни токови трансформатори за Н.Н. 0.4kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_139 Доставка на GSM - Moдеми

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_140 Доставка на измервателни токови трансформатори за Н.Н. 0.4kV, за балансово мерене

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_137 Доставка на маршрутизатори за PLC с S-FSK модулация с вграден 2G или 3G GSM модем и еднофазни мрежови шумови филтри за отстраняване на шумове в PLC S-FSK системи за комуникация

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_033 Доставка на клемореди за вторична комутация за индиректно мерене

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_059 Доставка стоманорешетъчни стълбове

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_073 Избор на изпълнител за доставка - табелка маркираща за КЛ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_138 Доставка на еднофазни и трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модула

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_135 Доставка на Напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер, QI, QII, QIII, QIV) с товаров профил

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2014 - 14_ЕР_133 Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна енергия в две посоки с товаров профил и разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.10.2014 - 14_ЕР_134 Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за измерване на активна енергия в две посоки с товаров профил и разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.10.2014 - 14_ЕС_008 Предоставяне за ползване, обслужване и пoддръжка на електронна система за изпращане и получаване на електронни фактури, електронни пратки и прикачени към тях файлове

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


28.10.2014 - 14_ТР_035 Доставка на ултра звукови топломери с дистанционен отчет

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2014 - 14_ТР_024 Проектиране на магистрални, разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2014 - 14_ТР_022 Доставка компоненти за система за дистанцинен отчет на измервателни уреди

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2014 - 14_ТР_020 Ремонт на специализирано спомагателно оборудване в топлоелектрически централи на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2014 - 14_ТР_014 Разработване за абонатни станции с топлобменници за отопление, БГВ, вентилация и климатизация и проект за сградна инсталация по част ОВКн, ГВБН по всички части

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2014 - 14_ЕР_097 Услуги извършвани с автокран, стълбовоз, пробивна машина, багер, товарен автомбил с кран за осигуряване нормална дейност по подържане

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


28.10.2014 - 14_ЕР_081 Извършване на техническа поддръжка и абонаментно сервизно обслужване на GPS-система

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


28.10.2014 - 14_ЕР_032 Изготвяне на проект за преустройство, реконструкция, ремонт и пристрояване на административна сграда на КЕЦ Стамболийски, ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.10.2014 - 14_ЕР_016 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на модулна лентова библиотека и масив за съхранение на данни

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.10.2014 - 14_ЕР_010 Доставка на електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМО р

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2014 - 14_ЕР_084 Доставка на допълнителни софтуерни лицензии с цел разширяване на вече изградена система за дистанционно отчитане и управление консумацията на потребители на електрическа енергия

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


27.10.2014 - 14_ЕР_078 Доставка на еднофазни и трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модул

ЕВН България Електрорзапределение ЕАД> Документи


27.10.2014 - 14_ЕР_077 Доставка на концентратори PL\GSM ( S-FSK) дистанционно отчитане електромери

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2014 - 14_ЕР_002 Специализирани обучения, провеждащи се съгласно изискванията на съответните нормативни уредби, под чиято сила попадат сътрудниците от „EVN България Електроразпределение” ЕАД

EВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


27.10.2014 - 14_ЕР_008 Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2014 - 14_ЕР_017 Доставка на нови (да не са рециклирани) тонери, за принтери марка Lexmark

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2014 - 14_ЕР_020 Доставка защитно оборудване за работа на височина, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_022 Доставка на инструменти и защитни средства за работа под напрежение на височина до АС 1000 V и DC 1500V по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_025 Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_041 Модулни електромерни табла по обособени позциии

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_043 Последваща проверка на електромери

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_045 Закупуване на нови лицензи, осигуряване на софтуерна поддръжка, доработка и/или промяна на съществуващи или разработване на допълнителни функционалности в DMS Софтуер

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_056 Следгаранционен ремонт на модули от UPS системите "Benning", собственост на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, инсталирани в комуникационните стаи и контейнери от радио-релейната мрежа

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_064 Доставка на защитни обувки съгласно EN 20345:2009 и ботуши кожени за нуждите на ” ЕВН България Електроразпределение ” ЕАД и ” ЕВН България Топлофикация ” ЕАД - по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_066 Ремонт и поддръжка на електроинсталации и ел.уреди в административни сгради Централа 1, Централа2, Централа3 и други административни сгради при необходимост

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_074 Издаване на самолетни билети

ЕВН България Електроразпределенаие ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_079 Доставка и монтаж на фабрично изготвени, типово изпитани, 20/0,4кV БКТП

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_082 Доставка на усукани изолирани проводници за въздушно окачване, с изолация от омрежен полиетилен, за напрежение Uo/U – 0,6/1 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_083 Доставка на силови кабели с пластмасова изолация за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_089 Доставка на неизолирани алуминиево стоманени проводници за въздушни разпределителни мрежи Uo/U – 0,6/1 кV и Uo/U – 12/20 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_091 Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_096 Услуги извършвани с автокран, стълбовоз, пробивна машина, багер, товарен автомбил с кран

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2014 - 14_ЕР_107 Доставка на стълбове стоманобетонни за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ТР_008 Проектиране на магистрални, разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции

ЕВН България Топлофикация ЕАД > Документи


24.10.2014 - 14_ТР_026 Доставка на защитни обувки

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ТР_030 Доставка на преносими машини за шлайфане на уплътнителни повърхности

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕС_002 Пълно сервизно обслужване на 39 броя употребявани мултифункционални машини Rex Rotary MP2510 PS и

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


24.10.2014 - 14_ЕС_006 Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на "ЕВН България Eлектроснабдяване " ЕАД гр. Пловдив

ЕВН България Eлектроснабдяване ЕАД > Документи


23.10.2014 - 14_ЕР_024 Технически надзор на съоръжения с повишена опасност

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


22.10.2014 - 14_ЕР_063 Доставка на изолатори по обособена позиция № 1 - Порцеланови изолатори и обособена позиция № 2 - Стъклени изолатори

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


22.10.2014 - 14_ТР_049 Доставка на водомери с радиомодул и сух броячен механизъм

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


20.10.2014 - 14_ЕР_144 Осигуряване на софтуерни лицензи за Ironport S370 клъстер(активен/пасивен) за дружествата от групата на ЕВН България

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.10.2014 - 14_ЕР_132 Доставка на GPS уреди за геодезическо заснемане с дециметрова точност, включително провеждане на еднократно обучение на група от 6 сътрудника за работа с уредите

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.10.2014 - 14_ЕР_122 Абонаментно техническо обслужване на отоплителни инсталации в сгради на ЕВН България ЕР ЕАД в градовете Бургас, Ямбол, Сливен, Ст.Загора, Чирпан, Хасково, Казанлък и Пазарджик

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.10.2014 - 14_ЕР_112 Доставка на разпределителни табла ниско напрежение

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


17.10.2014 - 14_ЕР_147 Доставка на полиамидни скоби за кабели

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


16.10.2014 - 14_ЕР_047 Доставка и монтаж на акумулаторни батерии на територията на захранване от ЕВН България Електроразпределение EАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.10.2014 - 14_ЕР_156 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД по обособена позиция 4

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.10.2014 - 14_ЕР_155 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД по обособена позиция 1

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.10.2014 - 14_ЕР_027 Доставка на 30 тона ново инхибирано трансформаторно масло

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.10.2014 - 10_ЕР_00 Избор на изпълнител за изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ по обособени позиции: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.10.2014 - 14_ЕР_105 Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.10.2014 - 14_ЕР_021 Доставка на защитно яке, защитен панталон и чанта за съхранение на защитно облекло за работа под напрежение на височина по ВЛ до 1000V.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


6.10.2014 - 14_ЕР_125 Доставка на изолатори по обособена позиция № 2 - Стъклени изолатори

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.10.2014 - 14_ЕР_131 Доставка на конзоли за стоманобетонен стълб Ср.Н. 20 kV, по следните обособени позиции:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_088 Доставка на VPE-изолирани силови кабели за номинално напрежение U0/U 12/20 kV

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


30.9.2014 - 14_ТР_044 Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ТР_031 Демонтаж на тръбопроводи и съоръжения към тях, собственост на ЕВН България ТР ЕАД, възстановяване на вертикална планировка и изкупуване на отпадъци от черни метали генерирани след демонтажа

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_111 Инкасиране на парични суми в брой от клиенти на ЕВН България ЕР ЕАД, ЕВН България ЕС ЕАД, ЕВН България ТР ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


30.9.2014 - 14_ТР_046 Техническо проучване на площадките на РОЦ "Петко Д. Петков“ гр. Пловдив и РОЦ „Чайка“ гр. Асеновград и изготвяне на геоложки доклад за оценка за наличие или липса на замърсяване.

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_087 Доставка, инсталация и пуск в експлоатация на 2 броя устройства за защита от нежелано проникване по телекомуникационна линия

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_110 Безкасово инкасиране на парични суми, по електронен път, от клиенти на ЕВН България ЕР ЕАД, ЕВН България ЕС ЕАД, ЕВН България ТР ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_117 Доставка на прекъсвач вакуумен 20/24 kV за монтиране във Възлови станции и трафопостове, по система за прeдварителен подбор № С-11-МР-Д-51, с предмет:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_128 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД по обособена позиция 10

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ТР_043 Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери по неинвазивна технология Clamp On и магнитоиндуктивни разходомери за измерване на разход на мрежова вода в топлопреносна мрежа

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_114 Доставка на инсталационни проводници H07V- Uo/U – 450/750 V в съответствие със стандарт HD 21.3 S3

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_130 Доставка на цокли за кабелни разпределителни шкафове

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_120 Предоставяне на услуги свързани с външно и вътрешно измиване и почистване на автомобили на територията ЕВН България Електроразпределение ЕАД по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ТР_047 Доставка на 600 (шестстотин) тона технически пречистен солов разтвор за "Химводоочистка" на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_129 Доставка на кабелни разпределителни шкафове

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_127 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД по обособена позиция 2

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_080 (Прекратена)Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_123 Доставка на електромерни табла от стъклонапълнен полиестер за ниско напрежение комбинирани с касета позволяваща вграждане на измервателни трансформатори

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_126 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД по обособена позиция 3

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_EP_142 Доставка на скоба за усукан проводник или кабел

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_113 Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_090 Доставка на преносими системи за мониторинг на качеството на електрическата енергия

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_069 Пълна техническа поддръжка на ръчни компютърни терминали

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_115 Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, обособена позиция 2

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_116 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособена позиция 18 - КЕЦ Кърджали

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_146 Доставка на 110 тона инхибирано трансформаторно масло

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_150 Доставка на малогабаритни токови прекъсвачи

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_051 Изграждане на кабелни линии 20kV от п/ст „Сунгурларе“ и п/ст „Стралджа“ до в/ст „Мокрен“

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 13_ЕР_237 Доставка на силови кабели за напрежение U0/U – 0,6/1kV

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


30.9.2014 - 14_ТР_040 Доставка на помпи за битова гореща вода за абонатни станции

ЕВН България Топлофикация ЕАД > Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_124 Доставка на материали за заземяване на електроразпределителната мрежа, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2014 - 14_ЕР_086 Затревяване, озеленяване и поддържане на зелените площи и декоративни растения на територията на Централа 1, Централа 2 и Автотранспорт в гр. Пловдив и Учебен полигон в гр. Ст.Загора

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.1.2014 - 14_ТР_034 Доставка на водомери с дистанционен отчет

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


26.1.2014 - 13_ЕР_046 Закупуване на нови лицензии, доработки на системата и поддръжка за системата за дистанционно отчитане на електромери Froesch

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.1.2014 - 14_ТР_033 Подмяна на релейните защити ва генератор Г2 с нова цифрова комплесна генераторна защита на ТЕЦ Пловдив север

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


26.1.2014 - 14_ЕР_121 Доставка на тръба метална гофрирана

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.1.2014 - 14_ЕР_029 Доставка на кербов съединител за АС проводник

ЕВН Българаия Електроразпределение ЕАД> Документи


7.1.2014 - 14_ТР_036 Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при изграждане на магистрални и разпределителни топлопроводни трасета

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


7.1.2014 - 14_ТР_019 Закупуване на нови лицензии и осугуряване на поддръжка на системата за дистанционно отчитане на електромери Froeschl.

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


Архив

2024 (1 Обществени поръчки)
2023 (2 Обществени поръчки)
2022 (1 Обществени поръчки)
2021 (1 Обществени поръчки)
2020 (91 Обществени поръчки)
2019 (259 Обществени поръчки)
2018 (209 Обществени поръчки)
2017 (183 Обществени поръчки)
2016 (218 Обществени поръчки)
2015 (332 Обществени поръчки)
2014 (229 Обществени поръчки)
2013 (171 Обществени поръчки)
2012 (14 Обществени поръчки)
2011 (3 Обществени поръчки)
2010 (5 Обществени поръчки)
2009 (2 Обществени поръчки)
2007 (2 Обществени поръчки)