Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в сила до 14.04.2016 година - изтегли.

Квалификационни системи: линк

Пазарни консултации: линк

Процедури и обяви за събиране на оферти:


16.12.2019 - 19_EP_652 Доставка на баластен пясък 0,4 мм. с включен транспорт, на територията на КЕЦ Смолян, КЕЦ Чепеларе и КЕЦ Девин

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


16.12.2019 - 19_EP_660 Доставка на бетон клас В15 (С12/15) с включен транспорт, на територията на КЕЦ Смолян, КЕЦ Чепеларе и КЕЦ Девин

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


13.12.2019 - 19_TP_642 Извършване на строително - монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на ЕВН България Топлофикация EАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


12.12.2019 - 19_EP_651 Доставка на двукомпонентни композитни модулни стълбове за въздушни електропроводи средно напрежение – 13 метра

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


11.12.2019 - 19_ЕР_608 Изработка и монтаж на защитни тръби за преносими заземления и оперативни щанги

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


10.12.2019 - 19_EР_570 Калибриране на еталонна апаратура

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


10.12.2019 - 19_EP_637 Специализиран превоз на служители на "Електроразпределение Юг" ЕАД от КЕЦ Приморско на територията на област Бургас

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


10.12.2019 - 19_EP_636 Доставка и гаранционна поддръжка на GPS уреди за геодезическо заснемане със сантиметрова точност

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


9.12.2019 - 19_EC_649 Предоставяне на услуги за ЕВН България Електроснабдяване ЕАД относно: 1. Изпращане на електронни фактури; 2.Електронен архив; 3. Изпращане на електронни пратки

ЕВН България Електроснабдяване EАД> Документи


5.12.2019 - 19_ЕР_631 Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации, в административни сгради на „Електроразпределение Юг" ЕАД в гр. Казанлък и гр. Смолян, с код по КН 27101943

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


3.12.2019 - Доставка на мрежови трансформатори, чрез използването на Система за квалификация – комунални услуги, обявена на 21.05.2019в Приложението на Официален вестник на ЕС 2019/S097-236070 от Netz NÖ

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


3.12.2019 - 19_EP_600 Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


2.12.2019 - 19_EP_540 Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции

Електроразпределение Юг EАД> Документи


29.11.2019 - 19_EP_596 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови верижни мини багери за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


29.11.2019 - 19_EP_590 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” ЕАД, за об. поз. № 12 – Територията на КЕЦ Бургас

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


28.11.2019 - 19_ЕР_613 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД, по обособени позиции: обособена позиция 1

Електроразпределение Юг> Документи


28.11.2019 - 19_ЕР_571 Ремонт ВСН Качулка - участък след ПБ „Трафо Табелите" до стълб №163 и отклонение от стълб №163 до ТП "Овцекомплекс"

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.11.2019 - 19_EP_516 Доставка на електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОр (за открит монтаж за рискови клиенти), номинално напрежение U0/U 0,6/1 Kv

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


25.11.2019 - 19_EP_587 Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


25.11.2019 - 19_EP_586 Доставка на GSM/GPRS – Модеми за електромери с профил на натоварването

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


25.11.2019 - 19_EP_585 Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


22.11.2019 - 19_ЕР_618 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД, по обособени позиции: обособена позиция 7

Електроразпределение Юг EАД> Документи


22.11.2019 - 19_EP_622 Осигуряване на софтуерни лицензии за Cisco Ironport S390 клъстер (активен/пасивен) WSA-WSP-1Y-S4

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


22.11.2019 - 19_EP_575 Доставка на защитни решетки за птици

Електроразпределение Юг ЕАД > Документи


22.11.2019 - 19_ЕР_616 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД, по обособени позиции: обособена позиция 4

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


22.11.2019 - 19_ЕР_615 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД, по обособени позиции: обособена позиция 3

Електроразпределение юг ЕАД> Документи


22.11.2019 - 19_EP_492 Предоставяне под наем на строителна и транспортна техника за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


20.11.2019 - 19_EP_533 Доставка на вентилни отводи 1 kV

Електроразпределение Юг ЕАД > Документи


20.11.2019 - 19_EP_591 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


20.11.2019 - 19_EC_534 Предоставяне на услуги за ЕВН България Електроснабдяване ЕАД относно: 1. Изпращане на електронни фактури; 2.Електронен архив; 3. Изпращане на електронни пратки

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


19.11.2019 - 19_EP_521 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нови неупотребявани леки и лекотоварни пътни превозни средства (ППС) - Лекотоварен автомобил сегмент "J" тип Пикап (Pick up)

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


18.11.2019 - 19_ЕР_617 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД, по обособени позиции: обособена позиция 6

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


18.11.2019 - 19_ЕР_614 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД, по обособени позиции: обособена позиция 2

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


15.11.2019 - 19_EP_514 Доставка на цокли за кабелни разпределителни шкафове, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


15.11.2019 - 19_EP_513 Доставка на кабелни разпределителни шкафове, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


15.11.2019 - 19_EP_512 Доставка на електромерни табла U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


15.11.2019 - 19_EP_520 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нови неупотребявани леки и лекотоварни пътни превозни средства (ППС) по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


14.11.2019 - 19_TP_595 Извършване на аварийно строителни услуги по топлопреносната мрежа на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД> Документи


13.11.2019 - 2019_EP_574 Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


12.11.2019 - 19_ЕР_519 Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-2 с трансформаторна мощност 2x800kVA, 20/0,4kV в мрежата обслужвана от ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг EАД> Документи


12.11.2019 - 19_ЕР_518 Доставка на NH-триполюсни вертикални основи, NH- разединители с предпазители(триполюсно изключване) и обикновени NH-основи за предпазители

Електроразпределение Юг EАД> Документи


11.11.2019 - 19_ЕР_593 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 8

Електроразпределение Юг EАД> Документи


11.11.2019 - 19_EP_588 Доставка на напълно електронен трифазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


11.11.2019 - 19_EР_589 Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


11.11.2019 - 19_ЕР_592 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 3

Електроразпределение Юг EАД> Документи


8.11.2019 - 19_ЕР_517 Доставка на високоволтови предпазители

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.11.2019 - 19_EP_550 Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на дружества от групата EVN

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.11.2019 - 19_EP_549 Доставка на изолиращи съставни инструменти за комплект "Работа под напрежение" до АС 1000V и DC 1500V

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


4.11.2019 - 19_EP_496 Закупуване на нови и подновяване на съществуващи лицензи за McAfee Endpoint Protection Suite, с включена поддръжка

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


1.11.2019 - 19_ЕР_511 Доставка на токови и биметални клеми по позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


30.10.2019 - 19_ЕР_560 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 7

Електроразпределение Юг EАД> Документи


25.10.2019 - 19_EP_482 Доставка на на баластен пясък 0,4 мм. с включен транспорт, по обособени позиции: обособена позиция 1 - КЕЦ Сливен; обособена позиция 2 - КЕЦ Смолян; обособена позиция 3 - КЕЦ Кърджали

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.10.2019 - 19_EP_481 Доставка на бетон клас В15 (С12/15) с включен транспорт, по обособени позиции: обособена позиция 1 - КЕЦ Сливен; обособена позиция 2 - КЕЦ Смолян; обособена позиция 3 - КЕЦ Кърджали

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


24.10.2019 - 19_EP_525 Доставка на преносими компютри и предоставяне на гаранционна поддръжка

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


23.10.2019 - 19_EP_476 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” ЕАД, за oб.поз № 11 – Територията на КЕЦ Поморие

Електроразпределение Юг EАД > Документи


22.10.2019 - 19_ЕР_515 Доставка на тръба метална гофрирана

Електроразпределение юг ЕАД> Документи


18.10.2019 - 19_EP_510 Доставка на композитни модулни стълбове за въздушни електропроводи средно напрежение

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


18.10.2019 - 19_ЕР_531 Доставка на основа, капачка и вложка за Витлов предпазител D02N-K 63A и ПЕС

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


16.10.2019 - 19_ЕР_491 Доставка на скоба за закрепване на кабел по стълб

Електроразпределение юг ЕАД> Документи


16.10.2019 - 19_ЕР_522 Абонаментно техническо обслужване на ОИ в сгради на „Електроразпределение Юг" EАД в градовете Бургас, Ямбол, Ст.Загора, Казанлък, Пазарджик, Хасково и Сливен за отоплителен сезон 2019-2020 г

Електроразпределение юг ЕАД> Документи


15.10.2019 - 19_EР_454 Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско, средно напрежение и балансово мерене на изводи НН, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


15.10.2019 - 19_ЕР_453 Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


11.10.2019 - 19_TP_480 Извършване на топлоизолационни работи по енергийни съоръжения, топлопреносни мрежи, абонатни станции, инсталации за ВОИ и БГВ на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


10.10.2019 - 19_EP_488 Извършване на строително - монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на Електроразпределение Юг EАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


8.10.2019 - 19_ЕР_483 Доставка на силиконов изолационен "маркуч"

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


7.10.2019 - 19_ЕР_316 Доставка, монтаж и инсталация на мултифункционално, пълноцветно печатащо устройство формат А3, софтуерно решение за сигурен печат и прилежаща поддръжка

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


4.10.2019 - 19_EP_324 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на абсорбционен водоохлаждащ агрегат за административна сграда Диспечерски център на Електроразпределение Юг ЕАД,гр.Пловдив

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


4.10.2019 - 19_ЕР_479 Доставка на изолирани силови кабели 0,6/1 kV

Електроразпределение Юг EАД> Документи


3.10.2019 - 19_EP_456 Специализиран превоз на служители на Електроразпределение Юг ЕАД от КЕЦ Приморско на територията на област Бургас

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


2.10.2019 - 19_EP_461 Извършване на строително - монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на Електроразпределение Юг EАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.9.2019 - 19_ЕР_466 Доставка на Измервателни индуктивни напреженови трансформатори за Ср.Н. 20kV, с две вторични намотки

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


25.9.2019 - 19_TP_473 Извършване на последваща метрологична проверка на топломери по обособени позиции

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД > Документи


25.9.2019 - 19_EP_465 Доставка и гаранционна поддръжка на GPS уреди за геодезическо заснемане със сантиметрова точност

Електроразпределение Юг EАД> Документи


20.9.2019 - 19_ЕР_457 Предоставяне под наем на строителна и транспортна техника за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция 4 - Регион Хасково

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


20.9.2019 - 19_EP_399 Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор - КЕЦ Девин и КЕЦ Чепеларе

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


20.9.2019 - 19_EP_398 Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор - КЕЦ Смолян и КЕЦ Златоград

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.9.2019 - 19_TP_448 Доставка и монтаж на елементи за изграждане на трасета на топлопреносни мрежи и съоръжения към тях, на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД по две обособени позиции

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД> Документи


19.9.2019 - 19_ЕР_391 Доставка и монтаж на 20 kV Бетонна разпределителна уредба мерене(БРУМ)

Електроразпределение Юг EАД> Документи


16.9.2019 - 19_TP_440 Доставка на техническа натриева основа, течна на база 96%, за „Химводоочистка” на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


5.9.2019 - 19_ЕР_367 Доставка на работно облекло нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции

Електроразпределение юг ЕАД> Документи


5.9.2019 - 19_EP_462 Техническо обслужване, ремонт и наем на дублиращи дизелови генератори за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


30.8.2019 - 19_EP_363 Доставка на вакуумни прекъсвачи СрН

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


30.8.2019 - 19_ЕР_421 Доставка на кабелни адаптори 20 kV

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


29.8.2019 - 19_EP_402 Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор - КЕЦ Харманли и КЕЦ Свиленград

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


29.8.2019 - 19_EP_401 Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор - КЕЦ Хасково и КЕЦ Димитровград

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


29.8.2019 - 19_EP_400 Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор - КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград и КЕЦ Крумовград

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


29.8.2019 - 19_EP_397 Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор - КЕЦ Калояново и КЕЦ Раковски

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


29.8.2019 - 19_EP_396 Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор - КЕЦ Карлово

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


29.8.2019 - 19_EP_390 Доставка нa преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


27.8.2019 - 19_TP_196 Доставка на количества нетна активна електрическа енергия ВН и СН

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


19.8.2019 - 19_TP_406 Изработване на инвестиционен проект за Обект: “Рехабилитация на Помпена станция „Марица“ собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД”

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


19.8.2019 - 19_EP_413 Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на дружества от групата EVN

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


15.8.2019 - 19_TP_377 Доставка на ултразвукови топломери за дистанционно отчитане, уплътнения и температурни сензори

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


15.8.2019 - 19_TР_430 Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи в обекти от топлопреносната мрежа и съоръженията в гр. Пловдив, на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


13.8.2019 - 19_EP_418 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ на ЕР Юг ЕАД за об.поз.6 - КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре, КЕЦ Раднево и КЕЦ Казанлък

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


12.8.2019 - 19_EP_274 Доставка на клеми токови за трансформатор

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


8.8.2019 - 19_TP_374 Изграждане на преносни проводи Dn300 по ул.Рая, гр.Пловдив

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД> Документи


7.8.2019 - 19_ЕР_352 Допълнителна доставка на компоненти за S-FSK Система за дистанционно отчитане на електромери

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


6.8.2019 - 19_ЕР_378 Доставка на кръгли оловни пломби - Ø - 9 мм.

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


2.8.2019 - 19_EP_339 Доставка на преносими компютри

Електроразпределение ЮГ ЕАД> Документи


2.8.2019 - 19_ЕР_409 Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTП-1 с трансформаторна мощност до 1x800kVA, 20/0,4kV и до 1x1250kVA, 20/0,4kV в мрежата обслужвана от ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг EАД> Документи


1.8.2019 - 19_EP_383 Доставка на таблети

Електроразпределение Юг EАД> Документи


30.7.2019 - 19_TP_369 Извършване на авариен ремонт на парна турбина модел VPT30-90/10 собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


30.7.2019 - 19_EP_362 Техническо обслужване, ремонт и наем на дублиращи дизелови генератори за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


29.7.2019 - 19_EP_224 Групова застраховка живот и задължителна застраховка трудова злополука и застраховка на сухопътни превозни средства, по позиции

Електроразпределение ЮГ ЕАД> Документи


29.7.2019 - 19_EP_223 Застраховка имущество и комбинирана застраховка "Отговорности", по позиции

Електроразпределение Юг EАД> Документи


25.7.2019 - 19_EP_301 Абонаментно техническо обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения (автовишки, автомобилни и стационарни кранове), за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


18.7.2019 - 19_EP_366 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови специализирани високопроходими машини за поддръжка на електроразпределителната мрежа в отдалечени и труднодостъпни райони

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


18.7.2019 - 19_EP_279 Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на Електроразпределение Юг EАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


18.7.2019 - 19_EP_273 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


17.7.2019 - 19_EP_239 Доставка на куки стоманени за стоманобетонни стълбове

Електроразпределение Юг EАД> Документи


17.7.2019 - 19_EP_238 Доставка на Изолатори, по позиции: Позиция 1 – Порцеланови изолатори, Позиция 2 – Стъклени изолатори

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


17.7.2019 - 19_EC_326 Закупуване на нови потребителски лицензи, разработване на допълнителни функционалности за софтуер за планиране/прогнозиране mPEnergy

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД> Документи


16.7.2019 - 19_EС_320 Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на EBН България Електроснабдяване ЕАД, Електроразпределение Юг ЕАД, EBН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


11.7.2019 - 19_EP_277 Комплексно почистване и поддръжка на сгради и прилежащите им площи, собственост на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


8.7.2019 - 19_EP_336 Доставка на ново инхибирано трансформаторно масло

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


4.7.2019 - 19_EP_329 Разширение и допълнителна функционалност на вече инсталиран софтуер SIMS8 S-FSK за настройка на S-FSK концентраторите с уникална парола, генерирана от KMS

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


24.6.2019 - 19_ЕС_270 Изпращане на масови SMS съобщения към клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


20.6.2019 - 19_TP_250 Изготвяне на проекти за рехабилитация на топлопровод на ул. „Радко Димитриев“, гр. Пловдив в участъка от бул. „Освобождение“ до ул.“Лев Толстой“ (КТ16 до КТ16-10)

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


20.6.2019 - 19_ЕР_252 Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение

Електроразпределение Юг EАД> Документи


19.6.2019 - 19_ЕР_337 Доставка на инсталационни проводници Н07V

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.6.2019 - 19_TP_258 Извършване на последваща метрологична проверка на топломери по обособени позиции

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД> Документи


19.6.2019 - 18_ЕР_704 Доставка на полиамидни скоби за кабели

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


17.6.2019 - 19_EP_338 Избор на изпълнител за саниране на административна сграда КЕЦ Смолян

„Електроразпределение Юг“ ЕАД> Документи


14.6.2019 - 19_ЕР_298 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 4

Електроразпределение Юг EАД> Документи


13.6.2019 - 19_EP_328 Избор на изпълнител за саниране и ремонт на административна сграда КЕЦ Карлово

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


11.6.2019 - 19_ЕР_253 Доставка на синтетични свързващи изолатори

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


11.6.2019 - 19_ЕР_202 Доставка на арматура за усукани проводници ALR 1kV, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


10.6.2019 - 19_EP_300 Ремонт на сграда - автоработилница в гр. Пловдив

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


7.6.2019 - 19_ЕР_299 Доставка на гъвкав кабел с PVC изолация, меден екран и външна обвивкa

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


30.5.2019 - 19_ЕР_302 Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


29.5.2019 - 19_EP_275 Ремонт на вертикална планировка Централен склад Стара Загора

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


28.5.2019 - 19_ЕР_177 Доставка на триполюсни разединители РОМ 20/400, комплект с РЛЗ

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


28.5.2019 - 18_ЕР_724 Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение 0,4kV

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


27.5.2019 - 19_ЕР_240 Доставка на кабели и проводници, по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


27.5.2019 - 19_EP_254 Доставка на преносим мрежови анализатор клас "А"

Електроразпределение Юг ЕАД > Документи


27.5.2019 - 19_EP_271 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


27.5.2019 - 19_TP_195 Изработване на технически проекти за топлоснабдяване на сгради и упражняване на авторски надзор - район "Запад"

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


27.5.2019 - 19_TP_194 Изработване на технически проекти за топлоснабдяване на сгради и упражняване на авторски надзор - район "Изток"

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


23.5.2019 - 19_ЕР_163 Доставка на алуминиеви и медни кабелни обувки по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД > Документи


23.5.2019 - 19_ЕР_162 Доставка на защитна кабелна полутръба

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


23.5.2019 - 19_EK_241 Поддръжка на радарна система Ветроенергиен парк, собственост на ЕВН Каварна ЕООД

ЕВН-КАВАРНА ЕООД> Документи


21.5.2019 - 19_TP_170 Доставка на топломери, водомери за топла вода и комуникационно оборудване за дистанционно отчитане по обособени позиции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


20.5.2019 - 19_TP_282 Доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на водогрейни котли с економайзери с мощност по 19 + 1 MW и прилежащите им системи

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


17.5.2019 - 19_EP_182 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за ИПП на нови клиенти в ЕР Юг по об.поз.4

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


16.5.2019 - 19_TP_173 Доставка на помпи за битова гореща вода за абонатни станции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


14.5.2019 - 19_ЕР_59 Доставка на конзоли за стоманобетонен стълб 20кV по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


13.5.2019 - 19_ЕР_165 Доставка на разпределителни табла ниско напрежение за трафопост 20/0,4 kV

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


13.5.2019 - 18_ЕР_727 Доставка на метално табло - трансформатор до 100кVА, 20/0.4кV; Метално табло - мерене 20кV

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


13.5.2019 - 19_EP_168 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


10.5.2019 - 19_TP_198 Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


30.4.2019 - 19_EP_143 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за ИПП на нови клиенти в ЕР Юг по об.поз.9

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.4.2019 - 19_ЕР_247 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Пловдив Юг

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


24.4.2019 - 19_TP_178 Изработка и монтаж на метални врати за топлофикационни абонатни станции, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД.

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


24.4.2019 - 19_ЕР_167 Доставка на кабелни гарнитури 1kV

Електроразпределение Юг EАД> Документи


18.4.2019 - 19_ЕР_243 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Смолян, КЕЦ Чепеларе и КЕЦ Кърджали

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


17.4.2019 - 19_ЕР_166 Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 кV, по обособени позиции

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


16.4.2019 - 19_ЕР_234 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Сливен, КЕЦ Ямбол и КЕЦ Елхово

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


16.4.2019 - 19_ЕР_233 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Пловдив Север

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


15.4.2019 - 19_ЕР_135 Доставка на измервателни уреди, по обособени позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


15.4.2019 - 19_TP_181 Почистване на сервитут, направа на просеки и прекарване на път за достъп до топлопровод и газопровод, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД, на територията на община Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


11.4.2019 - 19_ЕР_139 Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


11.4.2019 - 19_ЕР_183 Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)

Електроразпределение Юг EАД> Документи


11.4.2019 - 18_ЕР_722 Доставка на стълбове стоманобетонни за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV

Електроразпределение Юг EАД> Документи


11.4.2019 - 19_ЕР_169 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор

Електроразпределение Юг ЕАД > Документи


11.4.2019 - 19_EP_144 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


11.4.2019 - 19_EP_137 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


10.4.2019 - 19_EP_124 Доставка на горива, смазочни материали и консумативи за автомобили на дружества от групата на ЕВН България, по обособени позиции.

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


9.4.2019 - 19_TP_64 Доставка на единица от два пластинчати топлообменника с допълнително и спомагателно оборудване за охлаждане на турбинно масло в маслена система на Газова турбина SGT-700

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.4.2019 - 18_EP_562 Изработване на проекти по програмата за ИПП на нови клиенти в КEЦ на “ЕР Юг” ЕАД, за об.поз. № 8 – KЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград, КЕЦ Харманли и КЕЦ Свиленград

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


9.4.2019 - 19_EP_214 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Харманли и КЕЦ Свиленград

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


9.4.2019 - 18_EP_539 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КЕЦ на ЕР Юг ЕАД за об.поз.6 - КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре, КЕЦ Раднево и КЕЦ Казанлък

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


2.4.2019 - 19_EP_60 Внедряване на решение за класификация и защита на конфиденциална бизнес информация на базата на Microsoft Azure Information Protection

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


1.4.2019 - 19_EP_156 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания за дружествата от групата на ЕВН България

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


28.3.2019 - 19_EP_113 Доставка и монтаж на инверторни климатици сплит система в административни сгради и радио-релейни станции, разположени на територията на „Електроразпределение Юг” ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


28.3.2019 - 18_EР_710 Доставка на вентилни отводи 21 кV

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


26.3.2019 - 19_EP_18 Механизирано почистване на просеки по въздушни линии СрН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция 3

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


26.3.2019 - 19_EP_17 Механизирано почистване на просеки по въздушни линии СрН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция 2

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


26.3.2019 - 19_EP_16 Механизирано почистване на просеки по въздушни линии СрН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция 1

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


22.3.2019 - 19_ЕР_19 Доставка на хидравлично устройство за срязване на кабели

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


21.3.2019 - 19_TP_27 Доставка на трансмитери за налягане на топлопроводи и трансмитери за относителна влажност на въздуха, по обособени позиции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


21.3.2019 - 19_ТР_30 Доставка на фабрично изработени абонатни станции за ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


21.3.2019 - 19_EP_136 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


18.3.2019 - 19_TP_26 Доставка на топлофикационна автоматика за управление на абонатни станции на топлофицирани сгради

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД> Документи


15.3.2019 - 19_EP_174 Периодична проверка на фазоуказателни щанги PFISTERER модел КР-Test 5 20 kV и сфазиращи щанги PFISTERER модел SPPC 20kV.

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


6.3.2019 - 19_ЕР_118 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД, по обособени позиции:

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.3.2019 - 19_ЕР_56 Извършване на дейности за ремонт,саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД

Електроразпределение Юг ЕАД > Документи


5.3.2019 - 19_ЕР_98 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Приморско от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.3.2019 - 19_ЕР_82 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Стамболийски от лицензионната терит. на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.3.2019 - 19_ЕР_99 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Бургас от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.3.2019 - 19_ЕР_104 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Загоре от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.3.2019 - 19_ЕР_109 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Ямбол от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.3.2019 - 19_ЕР_110 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Елхово от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.3.2019 - 19_ЕР_111 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Раковски от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.3.2019 - 18_EP_726 Доставка на V-съединителна арматура

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


26.2.2019 - 19_EP_24 Извършване на оценки на материални и нематериални активи на Електроразпределение Юг ЕАД, гр. Пловдив

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


26.2.2019 - 19_EP_138 Доставка на високоволтови предпазители за КРУ Сименс

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.2.2019 - 19_EP_15 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за ИПП на нови клиенти в ЕР Юг по об.поз.11

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.2.2019 - 19_EP_13 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за ИПП на нови клиенти в ЕР Юг по об.поз.3

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.2.2019 - 19_EP_12 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за ИПП на нови клиенти в ЕР Юг по об.поз.2

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.2.2019 - 19_ЕР_57 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


22.2.2019 - 19_ЕР_80 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Пловдив Център от лицензионната терит.на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


22.2.2019 - 19_ЕР_79 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Пловдив Север от лицензионната терит. на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


22.2.2019 - 19_ЕР_103 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Стара Загора от лицензионната терит. на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


22.2.2019 - 19_ЕР_94 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Хасково от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


22.2.2019 - 19_ЕР_95 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Димитровград от лицензионната терит. на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


22.2.2019 - 19_ЕР_101 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Карнобат от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


21.2.2019 - 19_ЕР_142 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД, по позиции

Електроразпределение Юг EАД > Документи


20.2.2019 - 19_ЕР_55 Извършване на дейности за ремонт,саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


20.2.2019 - 18_EP_705 Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_674 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 13

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_673 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 12

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_672 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 11

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_670 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 9

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_671 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 10

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_669 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 8

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_668 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 7

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_667 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 6

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_666 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 5

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_665 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 4

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_664 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 3

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_663 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 2

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_EP_662 Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на Електроразпределение Юг ЕАД, за КЕЦ група 1

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


19.2.2019 - 18_ЕР_707 Доставка на държач за електромерно табло А, Ам и Б

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД> Документи


15.2.2019 - 19_ТР_120 Планиране,доставка,монтаж,настройка и пров. на проби до готовност за работа на цялостна тръбопр. инсталация,арматури,носещи конструкции и спом. с/ми и инсталации за нови зам.отопл. централи

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


15.2.2019 - 18_ЕР_723 Доставка на стълбове стоманорешетъчни за въздушни линии Номинално напрежение 20kV

Електроразпределение Юг EАД> Документи


15.2.2019 - 18_ЕР_711 Доставка на стълбове дървени за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV

Електроразпределение Юг EАД> Документи


14.2.2019 - 18_ЕР_725 Доставка на заземителни материали по позиции:

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


13.2.2019 - 19_TP_44 Доставка на солов разтвор за Химводоочистка на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


8.2.2019 - 18_EP_564 Ремонт на три броя стъпални превключватели

Електроразпределние Юг ЕАД> Документи


8.2.2019 - 19_EP_20 Изграждане на кабелна линия 20kV от ВЕЦ Тъмръш до В/Ст Коматево

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


7.2.2019 - 19_EP_33 Изграждане на радиорелейна станция "Морулей"

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


6.2.2019 - 18_EP_526 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КEЦ на “ЕР Юг” ЕАД, за обособена позиция № 9 – КЕЦ Сливен, Нова Загора, Ямбол и Елхово

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


6.2.2019 - 18_ЕР_536 Доставка на малогабаритни токови прекъсвачи

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.2.2019 - 18_EP_694 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


5.2.2019 - 19_ЕР_1 Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


4.2.2019 - 18_EР_559 Доставка на трифазни маслени компенсиращи реактори с мощност до 800 кVAr

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


4.2.2019 - 18_EР_703 Доставка на дистанционери 20 кV

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


1.2.2019 - 19_EP_14 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за ИПП на нови клиенти в ЕР Юг по об.поз.6

Електроразпределение Юг EАД > Документи


31.1.2019 - 18_EP_701 Доставка на ремонтна спирала за АС проводник

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


28.1.2019 - 18_EP_706 Доставка на индикатори на къси съединения по ВЛ 20 kV

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


28.1.2019 - 19_EP_11 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за ИПП на нови клиенти в ЕР Юг по об.поз.1

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


25.1.2019 - 18_EP_699 Доставка на нови неупотребявани дизелови генератори

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


24.1.2019 - 18_ЕР_693 Доставка на ново неупотребявано GPS оборудване, демонтаж на старото GPS оборудване от МПС и монтаж на ново оборудване в МПС за нуждите на дружествата от групата ЕВН България

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


23.1.2019 - 18_ЕР_392 Изграждане на Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда

Електроразпределение Юг EАД> Документи


23.1.2019 - 18_ЕР_393 Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център - гр. Пловдив

Електроразпределение Юг EАД> Документи


23.1.2019 - 18_ЕР_719 Профилактика и подмяна на резервни части на системите за непрекъсваемо токозахранване /UPS/ в административни сгради Централа 1 и Централа 2 на „Електроразпределение Юг” EАД гр.Пловдив

Елктроразпределение Юг ЕАД> Документи


21.1.2019 - 18_EP_619_Планиране, оформление и осъществяване на рекламни дейности – производство, създаване, медия планиране и медия купуване за нуждите на ЕР Юг ЕАД, ЕВН България ЕС ЕАД и ЕВН България ТР ЕАД

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


21.1.2019 - 18_EP_660 Поддръжка на лицензиран софтуер ESRI ArcGis Server и ESRI ArcGis Desktop

Електроразпределение ЮГ ЕАД> Документи


17.1.2019 - 18_TP_695 Допълнителна доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на топлоенергия чрез софтуер ZFA-Fröschl

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


14.1.2019 - 18_ЕР_656 Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции

Електроразпределение Юг EАД> Документи


10.1.2019 - 18_EP_525 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в КEЦ на “ЕР Юг” ЕАД, за обособена позиция № 7 – КЕЦ Хасково и КЕЦ Димитровград

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


10.1.2019 - 18_EP_439 Изработване на проекти по програмата за ИПП на нови клиенти в КЕЦ на “ЕР Юг” ЕАД, за об. поз. № 1 – Територията на КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Белово, КЕЦ Панагюрище и КЕЦ Велинград

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


10.1.2019 - 18_EP_698 Доставка на високоволтови предпазители за КРУ Сименс

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


4.1.2019 - 18_ЕР_639 Доставка на проводници с пластмасово покритие за въздушен електропровод /CCX/ за номинално напрежение Uo/U -12/20 kV

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


3.1.2019 - 18_TP_625 Извършване на изкопни и възстановителни дейности при авария на топлопреносната мрежа и съоръженията в гр. Пловдив, на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


2.1.2019 - 18_EP_688 Периодична проверка на фазоуказателни щанги PFISTERER модел KP-Test 5 20kV и сфазиращи щанги Pfisterer модел SPPC 20 kV

Елекроразпределение Юг ЕАД> Документи


2.1.2019 - 18_ЕР_692 Доставка на скоба за закрепване на кабел по стълб

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


2.1.2019 - 18_ЕР_640 Доставка на предпазни обувки за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции (ОП): ОП 1-Летни защитни обувки и ОП 2- Зимни защитни обувки

Електроразпределение Юг ЕАД> Документи


Архив

2024 (1 Обществени поръчки)
2023 (2 Обществени поръчки)
2022 (1 Обществени поръчки)
2021 (1 Обществени поръчки)
2020 (91 Обществени поръчки)
2019 (259 Обществени поръчки)
2018 (209 Обществени поръчки)
2017 (183 Обществени поръчки)
2016 (218 Обществени поръчки)
2015 (332 Обществени поръчки)
2014 (229 Обществени поръчки)
2013 (171 Обществени поръчки)
2012 (14 Обществени поръчки)
2011 (3 Обществени поръчки)
2010 (5 Обществени поръчки)
2009 (2 Обществени поръчки)
2007 (2 Обществени поръчки)