Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Процедури


30.09.2014
Доставка на електромерни табла от стъклонапълнен полиестер за ниско напрежение комбинирани с касета позволяваща вграждане на измервателни трансформатори, по система за предварителен подбор № С-11-HM-Д-62, с предмет: Доставка на електромерни табла от стъклонапълнен полиестер за ниско напрежение комбинирани с касета позволяваща вграждане на измервателни трансформатори
Доклад до Възложителя за класиране на участниците
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

30.09.2014
Доставка на кабелни разпределителни шкафове, по система за предварителен подбор № С-14-MР-Д-115, с предмет: Доставка на кабелни разпределителни шкафове
Доклад до Възложителя за класиране на участниците
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

30.09.2014
Доставка на цокли за кабелни разпределителни шкафове, по система за предварителен подбор № С-14-MР-Д-116, с предмет: Доставка на цокли за кабелни разпределителни шкафове
Доклад до Възложителя за класиране на участниците
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

29.09.2014
Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа по система за предварителен подбор № С-12-МР-Д-74 с предмет „ Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“
Доклад до Възложителя за класиране на участниците
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

29.09.2014
Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях, по обособени позиции - Обявление в АОП
Документация за участие

04.09.2014
Доставка на прекъсвач вакуумен 20/24 kV за монтиране във Възлови станции и трафопостове, по система за прeдварителен подбор № С-11-МР-Д-51, с предмет: Доставка на прекъсвач вакуумен 20/24 kV за монтиране във Възлови станции и трафопостове
Доклад до Възложителя за класиране на участниците
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

03.09.2014
Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил, по система за предварителен подбор № С-10-НМ-Д-42, с предмет: Избор на доставчик/ци на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил
Доклад до Възложителя за класиране на участниците
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

29.08.2014
Доставка на изолационни накладки за ВЛ 20 kV осигуряващи защита на птиците, по система за предварителен подбор № С-12-МР-Д-79 с предмет: Доставка на изолационни накладки за ВЛ 20 kV осигуряващи защита на птиците
Доклад до Възложителя за класиране на участниците
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

29.08.2014

Доставка на инсталационни проводници H07V- Uo/U – 450/750 V в съответствие със стандарт HD 21.3 S3, по система за предварителен подбор № С-14-МР-Д-103 с предмет:
Доставка на инсталационни проводници H07V- Uo/U – 450/750 V в съответствие със стандарт HD 21.3 S3 
Доклад до Възложителя за класиране на участниците
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

22.08.2014

Доставка на тръби гъвкави, метални гофрирани с ПВЦ покритие, UV защитени, по система с прeдварителен подбор № С-10-МР-Д-46 с предмет: Доставка на тръби гъвкави, метални гофрирани с ПВЦ покритие, UV защитени
Доклад до Възложителя за класиране на участниците
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

05.08.2014
Пълна техническа поддръжка на ръчни компютърни терминали
Обявление в АОП     Документация за участие

05.08.2014
Доставка, инсталация и пуск в експлоатация на 2 броя устройства за защита от нежелано проникване по телекомуникационна линия - Обявление в АОП     Документация за участие
Решение за промяна     Технически изисквания вариант 2


05.08.2014
Демонтаж на тръбопроводи и съоръжения към тях, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД, включително възстановяване на вертикална планировка и изкупуване на отпадъци от черни метали, генерирани в следствие на дейностите по демонтаж - Обявление в АОП
Документация за участие

01.07.2014

Доставка на преносими системи за мониторинг на качеството на електрическата енергия - Обявление в АОП
Документация за участие: част 1, част 2.

27.06.2014
Инкасиране на парични суми в брой от клиенти на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по позиции -Обявление в АОП
Документация за участие

27.06.2014
Безкасово инкасиране на парични суми, по електронен път, от клиенти на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по позиции“ - Обявление в АОП
Документация за участие

27.06.2014
Доставка и изграждане на съоръжение за аварийно електрозахранване на Нова Когенерация на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр.Пловдив - Обявление в АОП
Документация за участие

27.06.2014
Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции - Обявление в АОП
Документация за участие:
1 част (209-01_PD; 209-02_APP-1.1; 209-03_APP-1.2)
- 2 част (209-04_APP-1.3; 209-05_APP-2.1-2.4, 3, 6; 209-06_APP-4.1-4.9; 209-06_APP-5_EP; 209-08_APP-5_TP; 209-09_APP-8.1; 209-10_APP-8.2; 209-11_APP-9; 209-12_APP-10; 209-13_Reshenie; 209-14_Obyavlenie)
- Декларации-образци    
- Разяснения по документацията-1
- Разяснения по документацията-2
- Разяснения по документацията-3
- Разяснения по документацията-4

26.06.2014
Избор на независим оценител за извършване на оценки на материални и нематериални активи на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив, териториално разпределени по обособени позиции - Обявление в АОП
Документация за участие      Разяснения по документацията

24.06.2014
Регенериране на старо (отработено) трансформаторно масло - Обявление в АОП
Документация за участие

02.06.2014
Демонтаж на индустриален ЖП клон на ТЕЦ Север,гр.Пловдив - Обявление в АОП  
Документация за участие