Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в сила до 14.04.2016 година - изтегли.

Квалификационни системи: линк

Пазарни консултации: линк

Процедури и обяви за събиране на оферти:


22.12.2015 - 15_ЕР_803 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпъл. на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъед. на нови клиенти в „ЕВН България ЕP"ЕАД

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


21.12.2015 - 15_EC_677 Закупуване на нови лицензи, осигуряване на поддръжка, разработване на допълнителни функционалности

ЕВН България Електроснабдяване EАД> Документи


18.12.2015 - 15_ТР_766 Доставка на резервни части за редуктор тип TX 80/SC на Парна турбина SST-300

ЕВН България Топлофикация EАД> Документи


17.12.2015 - 15_EP_745 Доставка на защитни полутръби и защитни полудъги

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


16.12.2015 - 15_ЕР_785 Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по обособени позиции: Позиция І – Термосвиваема технология; Позиция ІІ - Студеносвиваема технология; Позиция ІІІ - Адаптери

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.12.2015 - 15_ЕР_798 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


15.12.2015 - 15_ЕР_797 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


15.12.2015 - 15_ЕР_796 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


15.12.2015 - 15_ЕР_795 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


15.12.2015 - 15_ЕР_794 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


15.12.2015 - 15_ЕР_793 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


14.12.2015 - 15_ЕР_787 Доставка високомощни предпазители за ниско напрежение (ВПНН-предпазители)

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


14.12.2015 - 15_EC_738 Изработка и доставка на пощенски пликове за автоматично влагане в пликоваща машина

ЕВН България Електроснабдяване EАД> Документи


12.12.2015 - 15_EC_737 Изработка и доставка на хартиени формуляри формат А4

ЕВН България Електроснабдяване EАД> Документи


11.12.2015 - 15_ЕР_747 Доставка на лента корозионна защита

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.12.2015 - 15_EP_730 Закупуване на допълнителни лицензи, софтуерна поддръжка и консултантски услуги

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


10.12.2015 - 15_ЕР_736 Доставка на уреди за измерване, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.12.2015 - 12_ТР_042 Доставка на водомери с дистанционен отчет

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.12.2015 - 15_ЕР_754 Доставка и монтаж на офис мебели за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.12.2015 - 15_EP_743 Допълнителни доставки на хардуерно оборудване и софтуерни надграждания

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.12.2015 - 15_ЕР_725 Колокация на телекомуникационно оборудване за радио мрежи съгласно разрешения-лицензи от Комисията за регулиране на съобщенията

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.12.2015 - 15_ЕР_765 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Кърджали

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.12.2015 - 15_ЕР_764 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Нова Загора и КЕЦ Раднево

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.12.2015 - 15_ЕР_759 Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер, за номинално напрежение Uо/U 0,6/1 kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.12.2015 - 15_ЕР_729 Абонаментно сервизно обслужване на климатици в сгради на „ЕВН България Електроразпределение” EАД и в сградите на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


2.12.2015 - 15_EР_711 Доставка на монтажна лента за работа под напрежение на височина по ВЛ до 1000 V - система С-13-СВ-Д-91, по позиция 2

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.11.2015 - 15_EP_726 Доставка на интегрирана система за обработка на електронна поща

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


26.11.2015 - 15_ЕР_614 Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.11.2015 - 15_ЕР_749 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на ТП и ВС в КЕЦ за об.поз. 7-КЕЦ: Бургас, Бургас Юг, Карнобат

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


25.11.2015 - 13_ЕР_116 Калибриране на еталонна апаратура от типа PEWM 3C/F и уредба за проверка на еднофазни електромери тип PEWM 1/1S, както и друга аналогична апаратура за проверка на електромери – еднофазни и т

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2015 - 15_ТР_740 Доставка и монтаж на елементи за изграждане на присъединителни топлопреносни мрежи, рехабилитация и съоръжения към тях на територията на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД гр.Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив > Документи


23.11.2015 - 15_EP_705 Доставка на природен газ за отоплителни инсталации на административни сгради

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


23.11.2015 - 15_ЕР_619 Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.11.2015 - 15_ЕР_735 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Хасково

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


19.11.2015 - 15_ЕР_724 СМР по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ЕВН България ЕР ЕАД за об.поз.4-КЕЦ: Хасково,Димитровград,Кърджали,Свиленград,Харманли,Момчилград,Крумовград,Златоград

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.11.2015 - 15_ЕР_723 СМР по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ЕВН България ЕР ЕАД за об.поз.1-КЕЦ: Панагюрище,Белово,Велинград,Пазарджик,Пещера,Стамболийски,Девин

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.11.2015 - 15_ЕР_708 Доставка на триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.11.2015 - 13_ЕР_020 Подготовка на документи до разрешение за строеж за обект Кабели 20 кV от П/ст Сунгурларе" и П/ст Стралджа до нова възлова станция с.Мокрен

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


18.11.2015 - 15_ТР_715 Извършване на последваща метрологична проверка на топломери

ЕВН България Топлофикация ЕАД > Документи


18.11.2015 - 15_ЕР_727 Доставка на биметални клеми

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.11.2015 - 15_ЕР_700 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Стара Загора

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


16.11.2015 - 15_ЕР_703 Доставка на еталони за проверка на електромери

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2015 - 13_ЕР_249 Доставка на Дистанционер 20kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2015 - 13_ЕР_224 Доставка на Маршрутизатори за PLC с S-FSK модулация с вграден 2G или 3G GSM модем, еднофазни и трифазни Мрежови шумови филтри за отстраняване на шумове в PLC S-FSK системи за комуникация

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2015 - 13_ЕР_223 Доставка на едноф. и триф. електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.11.2015 - 15_ЕР_719 Доставка и монтаж на фабрично изготвени, типово изпитани, бетонни комплектни трансформаторни постове – БКТП

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


11.11.2015 - 15_ЕР_714 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на ТП и ВС в КЕЦ за об.поз. 8 - КЕЦ Поморие, Приморско

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.11.2015 - 15_ЕР_713 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на ТП и ВС в КЕЦ за об.поз. 3 - КЕЦ: Асеновград,Смолян,Девин,Чепеларе,Златоград

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.11.2015 - 15_ЕР_701 Доставка на NH-основи за предпазители, NH-основи за предпазители за товарен прекъсвач и обикновени NH-основи за предпазители

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.11.2015 - 15_ЕС_521 Изпращане на масови SMS съобщения към клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


5.11.2015 - 15_ТР_463 Обслужване, профилактика, ремонт и доставка на резервни части за питателна помпа 2 в ТЕЦ Пловдив Север, ЕВН България ТР ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


5.11.2015 - 15_ЕР_598 Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на ЕВН България Електроразпределение EАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.11.2015 - 15_ЕР_562 Доставка на нови неупотребявани гуми-външни (летни, зимни) за автомобили, демонтаж, монтаж, съхранение и приемане на излезли от употреба гуми

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.11.2015 - 15_ЕР_433 Доставка на защитно съоръжение за кацане на птици - пластмасови защитни решетки за опъвателни вериги по проект "Life for safe grid"

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


3.11.2015 - 15_ЕР_690 Проверка на монофазни и трифазни електромери за директно свързване

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.11.2015 - 15_ЕР_699 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Загоре

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.11.2015 - 15_EP_618 Предоставяне под наем на дизелови агрегати и помощно оборудване за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.11.2015 - 15_ЕР_698 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Карлово, КЕЦ Казалък

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.11.2015 - 15_ЕР_697 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Пловдив Север

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.11.2015 - 15_ЕР_696 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Пловдив Юг

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.11.2015 - 15_ЕР_689 Доставка на GSM/GPRS - Модеми

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.11.2015 - 15_EP_676 Доставка на лицензи за Ironport S 370 клъстeр (активен/пасивен)

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2015 - 15_ТР_655 Доставка на технически газове с предоставяне за ползване на бутилки под наем за съхранение и транспорт на техническите газове за нуждите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2015 - 15_ТР_473 Доставка на буферни съдове за проектна инсталация, за ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2015 - 15_ЕР_686 Предоставяне на услуги извъ��швани със специализирана едрогабаритна техника за Поз.5 - Регион Бургас: КЕЦ-Бургас, КЕЦ-Бургас Юг, КЕЦ-Поморие, КЕЦ-Приморско

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


26.10.2015 - 15_ЕР_678 Предоставяне на застрахователни услуги, застраховки имущество "ЕВН България Електроразпределение" и ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.10.2015 - 15_ЕР_645 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции, за обособена позиция 3 -КЕЦ AСЕНОВГРАД и КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.10.2015 - 15_ЕР_643 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции, за обособена позиция 1 - КЕЦ ПАЗАРДЖИK, КЕЦ БЕЛОВО, КЕЦ ПЕЩЕРА, КЕЦ ПАНАГ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


26.10.2015 - 15_TP_637 Последваща метрологична проверка на едноструйни и многоструйни сухи електронни водомери

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


23.10.2015 - 15_ЕС_648 Доставка на метеорологични данни, по позиции

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


23.10.2015 - 15_ЕР_642 Доставка на оловни пломби Ф-9 мм.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.10.2015 - 15_ЕР_528 Доставка на алуминиева шина

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.10.2015 - 15_ЕР_646 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции, за обособена позиция 6 - КЕЦ ХАСКОВО, КЕЦ ДИМИТРОВГРАД и КЕЦ ПЪРВОМАЙ.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.10.2015 - 15_ЕР_644 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции, за обособена позиция 2 - КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ, КЕЦ КАРЛОВО, КЕЦ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.10.2015 - 15_ЕР_640 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Поморие

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.10.2015 - 15_ЕР_639 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Калояново

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.10.2015 - 15_ЕР_647 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции, за обособена позиция 8 - КЕЦ СЛИВЕН, КЕЦ НОВА ЗАГОРА, КЕЦ ЯМБОЛ и КЕЦ ЕЛХОВО

ЕВН България Електроразпределение еад> Документи


20.10.2015 - 15_ЕР_663 СМР по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ЕВН България ЕР ЕАД за об.поз.3-КЕЦ: Казанлък, Чирпан, Стара Загора, Загоре, Раднево, Нова Загора, Сливен

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.10.2015 - 15_ЕР_662 СМР по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ЕВН България ЕР ЕАД за об.поз.5-КЕЦ: Ямбол, Елхово, Карнобат, Бургас, Бургас Юг, Поморие, Приморско

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.10.2015 - 15_ЕР_603 Доставка на арматура за въздушни линии 20kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


19.10.2015 - 15_ЕР_641 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Бургас

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.10.2015 - 15_ЕР_638 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.10.2015 - 15_ЕР_511 Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер, за номинално напрежение Uо/U 0,6/1 kV, за балансово мерене

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


16.10.2015 - 15_ЕР_625 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на ТП и ВС в КЕЦ за об.поз. 6:КЕЦ Сливен, Нова Загора, Ямбол, Елхово

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.10.2015 - 15_ЕР_563 Техническо обслужване и ремонт на дизелови агрегати за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.10.2015 - 15_ЕР_564 Външно и вътрешно измиване и почистване на автомобили, собственост на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.10.2015 - 15_ЕР_582 Допълнителни доставки на хардуерно обор��дване и софтуерни надграждания

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.10.2015 - 15_ЕР_613 Доставка на метална тръба гофрирана с PVC изолация UV защитена

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.10.2015 - 15_ЕР_531 Доставка на малогабаритни токови прекъсвачи

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.10.2015 - 15_ЕР_591 Абонаментно техническо обслужване на отоплителни инсталации в сгради на "ЕВН България Електроразпределение" EАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.10.2015 - 15_ЕР_617 Доставка на цокли за кабелни разпределителни шкафове

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.10.2015 - 15_ЕР_616 Доставка на кабелни разпределителни шкафове

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.10.2015 - 15_ТР_604 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на водообработваща инсталация към проектна инсталация: Абонатна станция за охлаждане със средствата на централизирано топлоснабдяване

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


8.10.2015 - 15_ЕР_606 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на ТП и ВС в КЕЦ за об.поз. 5:КЕЦ Хасково, Димитровград, Кърджали, Момчилград, Харманли, Свиленград, Крумовград

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.10.2015 - 15_ЕР_605 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на ТП и ВС в КЕЦ за об.поз. 1:КЕЦ Пазарджик, Белово, Панагюрище, Велинград, Стамболийски, Карлово, Калояново

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.10.2015 - 15_ЕР_612 Доставка на токови клеми

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.10.2015 - 15_ЕР_607 Доставка на разпределителни табла ниско напрежение

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.10.2015 - 15_ЕР_584 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Белово

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.10.2015 - 15_ТР_559 Извършване на комп. услуга за упраж. на строит. надзор, техн. надзор на съор. с пов. опасност, на дейности по кад. и св. с тях геод. дейн. в ЕВН България ТР ЕАД

"ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив> Документи


6.10.2015 - 15_ТР_560 Разработване на проекти за изграждане на присъединителни и разпределителни трасета до DIN300 по всички части съгласно Наредба №4 от ЗУТ на територията на ЕВН България ТР ЕАД, гр. Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


6.10.2015 - 15_ЕР_587 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Карнобат

ЕВН България Електроразпределение> Документи


5.10.2015 - 15_ЕР_610 Доставка на предпазни обувки и ботуши за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции: позиция 1-Летни защитни обувки и позиция 2 -Зимни защитни обувки

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.10.2015 - 15_ЕР_533 Поддръжка на Checkpoint

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


5.10.2015 - 15_ЕР_585 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Пловдив Център

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


30.9.2015 - 15_ЕР_586 Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Хасково

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


24.9.2015 - 15_ЕР_558 Доставка на Напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер, QI, QII, QIII, QIV) с товаров профил

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.9.2015 - 15_ЕР_556 Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна енергия в две посоки с товаров профил и разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.9.2015 - 15_ЕР_557 Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за измерване на активна енергия в две посоки с товаров профил и разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.9.2015 - 15_ЕР_524 Доставка на допълнителни софтуерни лицензии

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.9.2015 - 15_ЕР_501 Доставка на индивидуални предпазни средства ��а защита при работа в електрически уредби

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.9.2015 - 15_ТР_407 Почистване на комин 120 мв ТЕЦ Пловдив-Север и предаване за обезвреждане на отпадък с код 10 01 04*

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


16.9.2015 - 15_ТР_493 Доставка на автоматична инсталация за омекотяване и автоматична инсталация за обратна осмоза към проектна инсталация

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


16.9.2015 - 15_ЕР_541 Доставка на проводник за реконструкция на ВСН Победа от РОСМ Оризища до ПрТП Звъничево-нов

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.9.2015 - 15_ЕР_532 Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


15.9.2015 - 15_ЕР_530 Доставка на прекъсвач вакуумен 20/24 kV за монтиране във Възлови станции и трафопостове

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


15.9.2015 - 15_ТР_390 Извършване на техническа поддръжка и сервизно обслужване на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация, система за озвучаване и газсигнализация

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


10.9.2015 - 15_ТР_507 Доставка на 800 (осемстотин) тона технически пречистен солов разтвор

ЕВН България Топлофикация EАД> Документи


9.9.2015 - 14_TP_007 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на абсорбционни водоохлаждащи агрегати

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.9.2015 - 15_ЕР_526 Доставка на еднофазни и трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и трифазни ел-ри за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.9.2015 - 15_ЕР_525 Доставка на маршрутизатори за PLC с S-FSK модулация с вграден 2G или 3G GSM модем и еднофазни мрежови шумови филтри за отстраняване на шумове в PLC S-FSK системи за комуникация

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.9.2015 - 15_ЕР_523 Доставка на Измервателни токови трансформатори за Н.Н, за балансово мерене

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.9.2015 - 15_ЕР_516 Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции: за обособена позиция: 8.Шапки /лятна, зимна/

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.9.2015 - 15_ТР_494 Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални и разпределителни топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД гр.Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД гр.Пловдив > Документи


7.9.2015 - 15_ЕР_510 Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.9.2015 - 15_ЕР_509 Доставка на напълно електронен трифазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.9.2015 - 15_ЕР_508 Доставка на напълно електронен еднофазен електромер с умален габарит за директно включване с разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.9.2015 - 15_ЕР_507 Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


1.9.2015 - 15_ЕР_502 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции за обособена позиция 9 - КЕЦ БУРГАС ЮГ, КЕЦ КАРНОБАТ, КЕЦ ПОМОРИЕ, КЕЦ БУРГАС и КЕЦ ПРИМОРСКО

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


1.9.2015 - 15_ЕС_478 Предоставяне на персонал на лизинг за почасова работа за нуждите на телефонния център при отдел "Клиентско обслужване" на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


1.9.2015 - 15_ЕР_153 Сервизно обслужване на система за записване на телефонни разговори, собственост на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


31.8.2015 - 15_ЕР_310 Приемане за последващо третиране/обезвреждане, както и изкупуване за оползотворяване/рециклиране на производствени и опасни отпадъци, от обекти на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


31.8.2015 - 15_ЕР_487 Доставка на мрежови трансформатори 50-1600kVA според DIN 42531(порцелан) и според DIN 47637(щепселни гнезда с вътрешен конус) на страна ВН, по позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


28.8.2015 - 15_ЕР_432 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на стандартни х86 базирани сървъри за RACK монтаж

ЕВН България Електроразпределение> Документи


28.8.2015 - 15_ТР_447 ”Доставка на горива, смазочни материали, консумативи и услуги за нуждите на дружества от групата на ЕВН България

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


27.8.2015 - 15_ТР_406 Ремонт на специализирано спомагателно оборудване в топлоелектрически централи на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


25.8.2015 - 15_ЕР_312 Поддръжка на 40 броя мултифункционални, печатащи устройства Canon

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


24.8.2015 - 15_ЕР_485 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на ТП и ВС в КЕЦ за об.поз. 4:КЕЦ Раднево,Раковски,Казанлък,Стара Загора,Загоре

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.8.2015 - 15_ЕР_466 Доставка на материали за заземяване на електроразпределителната мрежа, по обособени позиции.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.8.2015 - 15_ЕР_267 Предоставяне на транспортна услуга извършвана със специализирана верижна машина (Флексмобил), за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


18.8.2015 - 15_ЕР_392 Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения - /автовишки, автомобилни и стационарни кранове/, за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


14.8.2015 - 15_ЕР_477 Доставка на VPE – изолирани силови кабели за номинално напрежение U0/U 12/20 kV

ЕВН България Електроразпределение EАД гр.Пловдив> Документи


13.8.2015 - 15_ЕР_280 Доставка на куки стоманени за стоманобетонни стълбове (СБС)

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


13.8.2015 - 15_EР_320 Обслужване на работещите съгласно изискванията на Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, чл.25 от Закона за здравословн

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.8.2015 - 15_ЕР_341 Извършване на геоложки екологични проучвания на площадки на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.8.2015 - 15_ЕР_472 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на АС част на ТП и ВС в КЕЦ за об. позиция 2:КЕЦ Пловдив Север, Пловдив Център, Пловдив Юг

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.8.2015 - 15_ТР_356 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на водоохлаждащи кули за студоснабдяване, по позиции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


10.8.2015 - 15_ЕР_471 Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.8.2015 - 15_ЕР_288 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпъл. на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъед. на нови клиенти в „ЕВН България ЕP"ЕАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


6.8.2015 - 15_ЕР_351 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


6.8.2015 - 15_ЕС_386 Отпечатване и доставка на материали за EVN програма за обучение

ЕВН България Електроснабдяване EАД> Документи


5.8.2015 - 15_ЕР_410 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчеви инсталации за БГВ за административни сгради на КЕЦ Крумовград,КЕЦ Свиленград,КЕЦ Панагюрище на ЕВН България ЕР ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.8.2015 - 15_ЕР_278 Абонаментно обслужване на система за глобално позициониране SmartTracker (GPS), собственост на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив

ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив> Документи


4.8.2015 - 15_ЕР_431 Доставка на изолационни накладки за ВЛ 20 kV осигуряващи защита на птиците

ЕВМ България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.8.2015 - 15_ЕР_409 Доставка и монтаж на котли, за отоплителни инсталации в адм.сгради на КЕЦ Бургас, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Нова Загора на ЕВН ЕР ЕАД, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


3.8.2015 - 15_ЕР_399 Доставка на защитно оборудване за работа на височина по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.8.2015 - 15_ЕР_460 Комплексно обслужване на сгради и прилежащите им площи, собственост на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


31.7.2015 - 15_ЕР_334 Доставка на оптични глави за отчитане на всички видове електромери

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


30.7.2015 - 15_ЕР_437 Доставка на преносими стълби и аксесоари за групата на ЕВН България по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.7.2015 - 13_ЕР_177 Разширение и доизграждане на съществуваща структурна кабелна система

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.7.2015 - 15_ЕР_434 Доставка на синтетични свързващи изолатори Номинално напрежение Uо/U 12/20 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.7.2015 - 15_ЕР_430 Извършване на измервания на факторите на работна среда, извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите на ЕВН ЕР ЕАД

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ EАД> Документи


28.7.2015 - 15_ТР_370 Доставка на циркулационни помпени агрегати към проектна инсталация

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


22.7.2015 - 15_ЕР_290 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор в „ЕВН България Електроразпределение” EАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


22.7.2015 - 15_ЕР_421 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за предаване на данни в реално време на независими производители (табло мониторинг)

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


22.7.2015 - 15_ЕР_218 Закупуване на софтуерна поддръжка и разработка на нови функционалности на Importer/Retriever към архив на билинг система

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


22.7.2015 - 15_ТР_338 Доставка на пластинчати топлообменници за битово гореща вода и пластинчати топлообменници за отопление за абонатни станции на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация EАД> Документи


22.7.2015 - 15_ТР_408 Извършване на строително-монтажни pаботи по подpъжка и pемонт на сгpади собственост на ЕВН България ТР ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


21.7.2015 - 15_ЕР_395 Доставка на висoковолтови предпазители

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


20.7.2015 - 15_ЕР_417 Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции: за обособена позиция: 8.Шапки /лятна, зимна/

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.7.2015 - 15_ТР_253 Приемане за последващо третиране/обезвреждане, както и изкупуване за оползотворяване/рециклиране на производствени и опасни отпадъци от обекти на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


17.7.2015 - 15_ЕР_297 Доставка на кабелни канали

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


17.7.2015 - 15_ТР_055 Доставка на резервни части за спомагателни съоръжения

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


17.7.2015 - 15_ЕР_396 Доставка на предпазни обувки и ботуши за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.7.2015 - 15_ЕР_328 Доставка на материали за заземяване на електроразпределителната мрежа, по обособени позиции.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.7.2015 - 15_ЕР_365 Доставка на инсталационни проводници H07V- Uo/U – 450/750 V в съответствие със стандарт HD 21.3 S3

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.7.2015 - 15_ЕР_374 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на 1 бр. нов неупотребяван лекотоварен автомобил – LLKW, 4х4, къса база, с полезен товар до 700 кг

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.7.2015 - 15_ЕР_296 Доставка на сигнална лента за надлъжна маркировка

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


10.7.2015 - 15_ЕР_180 Пълно сервизно обслужване и поддръжка на хардуер и софтуер на телефонна мрежа и контактен център на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.7.2015 - 15_ТР_385 Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


8.7.2015 - 15_ТР_332 Доставка на помпи за битова гореща вода за абонатни станции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


8.7.2015 - 15_ТР_344 Доставка на буферни съдове за проектна инсталация, за ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


3.7.2015 - 15_ЕР_364 Предоставяне на услуги извършвани със специализирана едрогабаритна техника за Поз.6 - Регион Ямбол: КЕЦ-Ямбол, КЕЦ-Сливен, КЕЦ-Елхово, КЕЦ-Карнобат

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.7.2015 - 15_ЕР_299 Доставка на кабелна маркировка

ЕВН България Eлектроразпределение EАД> Документи


2.7.2015 - 15_ЕР_298 Доставка на табелки маркиращи за кабелни линии за ниско напрежение и кабелни линии за средно напрежение

ЕВН България Eлектроразпределение EАД> Документи


2.7.2015 - 15_ЕР_337 Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTP-2 с трансформаторна мощност 2x 800 kVA в мрежата обслужвана от ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.6.2015 - 15_ЕР_354 Доставка на измервателни токови трансформатори за Ср.Н с две вторични ядра

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.6.2015 - 15_ЕР_355 Доставка на измервателни токови трансформатори за Ср.Н с едно вторично ядро

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.6.2015 - 15_ЕР_353 Доставка на измервателни токови трансформатори за Н.Н.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.6.2015 - 15_ЕР_277 Доставка и въвеждане в експлоатация на токоизправителни съоръжения 48V DC и 24 V DC

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


23.6.2015 - 15_ЕР_311 Доставка на скоба за усукан проводник или кабел

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


22.6.2015 - 15_ТР_325 Разрушаване на сгради и конструкции на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр. Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


19.6.2015 - 15_ЕР_164 Доставка на лекарства ,лекарствени продукти и превързочни материали за първа долекарска помощ за ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


18.6.2015 - 15_ЕР_336 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ КЪРДЖАЛИ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


18.6.2015 - 15_ЕС_292 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на EBН България ЕС ЕАД, EBН България ЕР ЕАД, EBН България ТР ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по позиции

EBН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


17.6.2015 - 15_ТР_324 Предоставяне на компресорен водоохлаждащ агрегат за временно ползване

ЕВН България Топлофикация EАД> Документи


12.6.2015 - 15_ЕР_186 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции, за обособена позиция 5 - КЕЦ РАДНЕВО,КЕЦ КАЗАНЛЪК,КЕЦ ЧИРПАН,КЕЦ СТАРА ЗАГОРА и КЕЦ ЗАГОРЕ.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.6.2015 - 15_ТР_215 Демонтиране на резервоари за газьол и кондензат в ЕВН България Топлофикация ЕАД, ТЕЦ Пловдив Север

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


10.6.2015 - 15_ТР_326 Извършване на топлоизолационни работи по енергийни съоръжения, топлопреносни мрежи и абонатни станции на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив> Документи


9.6.2015 - 13_ЕР_198 Извършване на 24 ч. въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на инфраструктурни и енергийни обекти

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ> Документи


9.6.2015 - 15_ЕР_222 Tекущо, основно и извънредно почистване на сгради и открити площи, разположени на територията на „ЕВН България Електроразпределение EАД и ЕВН България Топлофикация E��Д

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.6.2015 - 15_EР_305 Издаване на самолетни билети

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.6.2015 - 15_ЕР_232 Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер, за номинално напрежение Uо/U 0,6/1 kV, за балансово мерене

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.6.2015 - 15_ЕР_306 Доставка на мощностен прекъсвач 20kV за монтаж на открито – реклоузер

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


3.6.2015 - 15_ТР_252 Доставка на химическа добавка за вода и консумативи за охладителни инсталации

ЕВН България Топлофикация EАД> Документи


3.6.2015 - 14_ЕР_115 СМР по поддръжка и ремонт на адм.сгради на ЕВН България ЕР ЕАД по об.поз.2

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


2.6.2015 - 15_ЕР_126 Доставка на допълнителни софтуерни лицензии

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


1.6.2015 - 15_ЕР_251 Извършване на преводачески услуги

ЕВН България Eлектроразпределение EАД> Документи


1.6.2015 - 15_ЕР_289 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпъл. на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъед. на нови клиенти в „ЕВН България ЕP"ЕАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


28.5.2015 - 15_ЕР_291 Доставка на клеми токови за трансформатор

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


28.5.2015 - 15_ЕР_282 Доставка на кабелни гарнитури 1kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


28.5.2015 - 15_ЕР_281 Доставка на стълбове стоманобетонни за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


27.5.2015 - 15_ТР_283 Ремонт на пластинчат топлообменик, модел SPW-100, производител Tranter Intertional AB

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


26.5.2015 - 14_ТР_058 Доставка на циркулационни помпи за вътрешно отоплителни инсталации

ЕВН България Топлофикация EАД> Документи


26.5.2015 - 15_ТР_240 Извършване на авариен ремонт на парна турбина ТГ2, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация EАД> Документи


25.5.2015 - 15_ЕР_287 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпъл. на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъед. на нови клиенти в „ЕВН България ЕP"ЕАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


25.5.2015 - 15_ЕР_286 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпъл. на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъед. на нови клиенти в „ЕВН България ЕP"ЕАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


25.5.2015 - 15_ЕР_285 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпъл. на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъед. на нови клиенти в „ЕВН България ЕP"ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


25.5.2015 - 15_ЕР_284 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпъл. на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъед. на нови клиенти в „ЕВН България ЕP"ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


25.5.2015 - 15_ЕР_138 Доставка и монтаж на Петерсонова бобина с подвижна сърцевина

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.5.2015 - 15_ЕР_184 Доставка на мобилни 20/0,4 кV трафопостове (Моб.-КТП) за различни временни захранвания и строежи

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.5.2015 - 15_ЕР_268 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.5.2015 - 15_ЕР_271 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ ПРИМОРСКО

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


20.5.2015 - 15_ЕР_204 Доставка на Изолатори, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.5.2015 - 15_ЕР_224 Издаване на самолетни билети

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.5.2015 - 15_ЕР_275 Доставка на мрежови трансформатори 50-1600kVA според DIN 42531(порцелан) и според DIN 47637(щепселни гнезда с вътрешен конус) на страна ВН, по позиции

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


18.5.2015 - 15_ЕР_269 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ СЛИВЕН

ЕВН България Електроразпределение> Документи


18.5.2015 - 15_ЕР_081 Предоставяне на универсален телефонен номер за обслужване на клиенти (0700-х-хххх)

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.5.2015 - 15_ЕР_270 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ БУРГАС ЮГ

ЕВН България Електроразпределение> Документи


14.5.2015 - 2015_Продажба на бракувано панелно складово хале подлежащо на демонтаж, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


12.5.2015 - 15_ЕР_262 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ ДИМИТРОВГРАД

ЕВН България Електроразпределение> Документи


12.5.2015 - 15_ЕР_261 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ ПАЗАРДЖИК

ЕВН България Електроразпределение> Документи


12.5.2015 - 15_ЕР_264 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор в „ЕВН България Електроразпределение” EАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


12.5.2015 - 15_ЕР_263 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор в „ЕВН България Електроразпределение” EАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


11.5.2015 - 15_ЕР_255 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ АСЕНОВГРАД, КЕЦ ПЪРВОМАЙ

ЕВН България Електроразпределение> Документи


11.5.2015 - 15_ЕР_254 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ ВЕЛИНГРАД, КЕЦ ПЕЩЕРА

ЕВН България Електроразпределение > Документи


8.5.2015 - 15_ЕР_208 Доставка на топлинна енергия в сгради на ЕВН България ЕР ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.5.2015 - 13_ЕР_087 Проектиране на нова сграда Диспечерски Център гр. Пловдив

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.5.2015 - 13_ЕР_136 Доставка на хардуерно оборудване, вкл. софтуер и софтуерни надграждания

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.5.2015 - 13_ЕР_249 Доставка на дистанционери за ВЛ 20 кV

ЕВН Блъгария Електроразпределение ЕАД> Документи


7.5.2015 - 14_ЕР_058 Доставка на радио модем

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.5.2015 - 2015_Предаване за оползотворяване на отработено трансформаторно масло, генерирано от обекти на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.5.2015 - 15_EP_239 Доставка на изолиран шунт за работа под напрежение на височина ВЛ до 1000 V

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.4.2015 - 15_ЕР_244 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ ДЕВИН, КЕЦ ЧЕПЕЛАРЕ

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


30.4.2015 - 15_ЕР_245 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ СМОЛЯН

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


30.4.2015 - 15_ЕР_246 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции на територията на КЕЦ ЗЛАТОГРАД, КЕЦ МОМЧИЛГРАД, КЕЦ КРУМОВГРАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


29.4.2015 - 15_ТР_079 Провеждане на специализирани обучения

"ЕВН България Топлофикация " ЕАД> Документи


27.4.2015 - 15_ЕР_219 Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.4.2015 - 15_ЕС_227 Извършване на таксиметров превоз на сътрудници от отдел „Клиентско обслужване” (отдел КС) на „ЕВН България Електроснабдяване” EАД, в рамките на гр.Пловдив

ЕВН България Електроснабдяване EАД> Документи


23.4.2015 - 14_ТР_051 Доставка на семеринги и търкалящи лагери, с общо предназначение, за нуждите на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


22.4.2015 - 15_ТР_207 Извършване на техн. поддръжка и техн. прегледи на преносен и промишлен газопровод, съоръжения и инсталации на газорегулаторна инсталация на когенерация в ЕВН България ТР ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


20.4.2015 - 15_ЕР_203 Доставка на неизолирани алуминиево стоманени проводници

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


20.4.2015 - 15_ЕР_202 Доставка на кабели за напрежение U0/U 0,6/1 kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


20.4.2015 - 15_ЕР_201 Доставка на усукани изолирани проводници

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


17.4.2015 - 15_ЕР_151 Доставка на основа,капачка и вложка за предпазител D02N-K-63 А,а за предпазител ПЕС- 63А вложка и капачка

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


16.4.2015 - 15_ЕР_187 Доставка на индикатори на къси и земни съединения за ВЛ 20 kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


16.4.2015 - 15_ТР_199 Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при изграждане на присъединителни топлопроводни трасета и планови ремонти по техническа инфраструктура на територията на ЕВН ТР ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


16.4.2015 - 15_ЕР_200 Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


15.4.2015 - 15_ЕР_108 Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


14.4.2015 - 15_ЕР_185 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.4.2015 - 14_ТР_066 Демонтаж на съоръжения от абонатни станции собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД и изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали генерирани в следствие на демонтажните дейности.

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.4.2015 - 15_ЕР_016 Доставка на GPS уреди за геодезическо заснемане с дециметрова точност

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.4.2015 - 15_ЕР_150 Доставка на арматура за изолирани въздушни проводници, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.4.2015 - 15_ТР_181 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на водоохлаждащи кули за студоснабдяване по позиции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


3.4.2015 - 15_ЕР_161 Доставка на проводници с пластмасово покритие за въздушен електропровод (ССХ)

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.4.2015 - 15_ЕР_160 Доставка на кабели тип OPVC-JZ, OPVC-JZ-CY и OPVC-OZ-CY

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.4.2015 - 15_ЕР_159 Доставка на конзоли за стоманобетонен стълб Ср.Н. 20 kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.4.2015 - 15_ЕР_046 Доставка на V - съединителна арматура

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.4.2015 - 15_ЕР_102 Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нови неупотребявани лекотоварни автомобили по позиции.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.4.2015 - 15_ЕР_148 Доставка на спирали за АС проводник

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


1.4.2015 - 15_ЕР_078 Обучения на сътрудници

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.3.2015 - 14_TP_048 Доставка, внедряване, обучение, поддръжка и разработка на функционалности на софтуерна система за събиране на данни от промишлени системи тип DCS/SCADA

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


25.3.2015 - 14_ТР_016 Доставка на филтърни елементи за филтрация на входящ въздух

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


25.3.2015 - 14_ЕС_011 Доставка на таблети

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


25.3.2015 - 13_ЕР_044 Поддръжка на оптични кабели и оптични кабелни трасета

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


25.3.2015 - 15_ЕР_139 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпъл. на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъед. на нови клиенти в „ЕВН България ЕP"ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.3.2015 - 15_ЕК_141 Ремонт на крила на ветрогенератори ВтЕЦ Каварна

ЕВН Каварна ЕООД> Документи


23.3.2015 - 15_ЕР_143 Доставка на стълбове стоманорешетъчни за въздушни линии Номинално напрежение 20kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


20.3.2015 - 15_ЕР_137 Доставка на табло ниско напрежение за МТП - 20/0,4 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


20.3.2015 - 15_ЕР_111 Упражняване на строителен надзор за обекти по проект LIFE+ на "ЕВН България Електроразпределение"ЕАД на територията на КЕЦ Елхово

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


19.3.2015 - 15_ЕР_032 Доставка на уреди за измерване, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


17.3.2015 - 15_ТР_104 Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


17.3.2015 - 15_ЕР_130 Аварийна доставка на дървени стълбове Средно напрежение, L=12,5 метра

ЕВН България Eлектроразпределение EАД> Документи


17.3.2015 - 15_ЕР_096 Доставка на високоволтови предпазители за КРУ Сименс

ЕВН България Eлектроразпределение EАД> Документи


13.3.2015 - 15_ЕС_112 Изработка и доставка на облекло за офис сътрудниците

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


12.3.2015 - 15_ЕР_083 Доставка на вентилни отводи 1 kV, по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


11.3.2015 - 15_ТР_094 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническо обсл. на абсорб. водоохлаждащи агрегати по обособена поз. № 3 - АВА с Qcool=421÷500 kW и обособена поз.№ 9 - АВА с Qcool=1500÷1760 kW

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


10.3.2015 - 15_ЕР_072 Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.3.2015 - 15_ЕР_065 Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.3.2015 - 15_ТР_093 Доставка на реагенти – 60 тона 96% техническа сярна киселина и 30 тона 96% техническа натриева основа

ЕВН България Топлофикация EАД> Документи


6.3.2015 - 15_ЕР_100 Доставка на стълбове дървени за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


5.3.2015 - 15_ЕР_099 Доставка на Дистанционер 20kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.3.2015 - 15_ЕР_080 Доставка на Метално табло – трансформатор до 100 kVA, 20 / 0,4 KV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.3.2015 - 15_ЕР_033 Доставка на тонери за принтери

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


4.3.2015 - 15_ЕР_041 Доставка и монтаж на акумулаторни батерии на територията на захранване от ЕВН България

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.2.2015 - 15_ЕР_058 Абонаментно техническо обслужване на МПС, собственост на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, за регион Стара Загора

ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр.Пловдив> Документи


26.2.2015 - 14_ТР_061 Извършване на техн. поддръжка и техн. прегледи на преносен и промишлен газопровод, съоръжения и инсталации на газорегулаторна инсталация на когенерация в ЕВН България ТР ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


25.2.2015 - 13_ТР_056 Подготовка на техн.част на тръжна документация за планови и проектантски услуги за изграждане на съоръжение за производство на топлинна енергия в централа Пловдив

ЕВН България Топлофикация ЕАД > Документи


25.2.2015 - 13_ЕР_150 Доставка на преносими компютри

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


25.2.2015 - 14_ЕС_013 Обща гражданска отговорностна юридически лица , застраховка Живот и Трудова злополука на служители и автомобилни застраховки

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


25.2.2015 - 14_ЕР_053 Изготвяне на парцеларен план и план за регулация и застрояване за обекти по проект LIFE

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.2.2015 - 15_ЕР_044 Предоставяне на техническа поддръжка на IT оборудване

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


18.2.2015 - 15_ТР_068 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на водоохлаждащи кули за студоснабдяване, по позиции

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


16.2.2015 - 15_ЕР_040 Избор на доставчик на Блок Токови Трансформатори за балансово мерене

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.2.2015 - 15_ЕР_048 Доставка на Държач за електромерно табло тип А, Ам и Б

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.2.2015 - 15_ЕР_050 Доставка на вентилни отводи, Средно напрежение 21 kV, Измервано напрежение 24 kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.2.2015 - 14_ЕС_016 Доставка на алтернативни метеорологични прогнози, измерени стойности с помощни метеорологични прогнози

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


6.2.2015 - 15_ЕР_057 Доставка на разделителни клеми за проверка на електромер

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


5.2.2015 - 15_TP_024 Доставка,монтаж, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на абсорбционни водоохлаждащи агрегати по обособена позиция № 11- АВА с Qcool=151-250 kW

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


5.2.2015 - 15_ЕР_052 Доставка на предпазни табели и стикери за безопасност, предупредителен знак- пирамида и сигнално въже

ЕВН България Електроразпределение> Документи


4.2.2015 - 15_ЕР_047 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители присъединени на СрН

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


3.2.2015 - 15_ЕР_051 Избор на доставчик/ци на електромерни табла, тип ТЕМОр

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


3.2.2015 - 14_ТР_013 Разрушаване на комин 120 метра в ОЦ Пловдив Юг

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


30.1.2015 - 14_ЕР_186 Доставка на триполюсни разединители 20kV за външен монтаж

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.1.2015 - 15_ЕР_005 Доставка на газьол за отопление 0,001% сяра Евро 5 – червен

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.1.2015 - 14_EK_002 Ремонт на крила на ветрогенератори ВтЕЦ Каварна

ЕВН Каварна ЕООД> Документи


29.1.2015 - 15_ТР_035 Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при рехабилитация на топлопроводни трасета на територията на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД гр.Пловдив

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД> Документи


26.1.2015 - 14_ТР_004 Доставка на реагенти - 40 тона 96% техн.сярна кисилина и 20 тона техн.натриева основа за химводоочистка

ЕВН Българаия Топлофикация ЕАД> Документи


26.1.2015 - 2015_Изкупуване на използвано трансформаторно масло от трансформатори в експлоатация собственост на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.1.2015 - 15_ЕР_028 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив по об.поз.11

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


23.1.2015 - 15_ЕР_027 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив по об.поз.8

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


23.1.2015 - 15_ЕР_026 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив по об.поз. 7

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


22.1.2015 - 15_ЕР_020 Доставка на Стойки за предпазители Ср.Н и контактна система за тях

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


21.1.2015 - 15_ЕР_011 Извършване на годишни технически прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.1.2015 - 14_ЕР_184 Доставка и монтаж на 20/0,4кV Модулни бетонни трансформаторни постове - МБТП до 1250кVА

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


14.1.2015 - 15_ТР_006 Доставка на филтърни елементи за филтрация на входящ въздух предназначени за газова турбина в Когенерация "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


14.1.2015 - 15_ЕР_010 Доставка на защитни плочи за кабели

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.1.2015 - 14_ЕР_187 Изпитване и ремонт на фазоуказателни щанги "Pfisterer" модел КР-Test 20 Kv и сфазиращи щанги "Pfisterer" модел SPPC 20 Kv

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.1.2015 - 14_ЕР_209 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив по об.поз.6

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


12.1.2015 - 14_ЕР_208 Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив по об.поз.5

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.1.2015 - 14_ЕР_168 Доставка, монтаж и номериране на допълнителни сървърни Rack шкафове

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


5.1.2015 - 2015_Предварителни обявления за планираните обществени поръчки за следващите 12 месеца

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


5.1.2015 - 2015_Предварителни обявления за планираните обществени поръчки за следващите 12 месеца

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


Архив

2024 (1 Обществени поръчки)
2023 (2 Обществени поръчки)
2022 (1 Обществени поръчки)
2021 (1 Обществени поръчки)
2020 (91 Обществени поръчки)
2019 (259 Обществени поръчки)
2018 (209 Обществени поръчки)
2017 (183 Обществени поръчки)
2016 (218 Обществени поръчки)
2015 (332 Обществени поръчки)
2014 (229 Обществени поръчки)
2013 (171 Обществени поръчки)
2012 (14 Обществени поръчки)
2011 (3 Обществени поръчки)
2010 (5 Обществени поръчки)
2009 (2 Обществени поръчки)
2007 (2 Обществени поръчки)