Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в сила до 14.04.2016 година - изтегли.

Квалификационни системи: линк

Пазарни консултации: линк

Процедури и обяви за събиране на оферти:


30.12.2013 - 13_ЕР_098 Избор на изпълнител за услуга извършване на дейности по кадастъра

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.12.2013 - 13_ЕР_092 Абонаментно сервизно обслужване на климатици

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.12.2013 - 13_ЕР_075 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.12.2013 - 13_ТР_011 Извършване на техническо обслужване, поддържане и ремонт на мотокари и електрокари.

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


29.12.2013 - 13_ЕР_248 Доставка на метално табло трансформатор 20/ 0.4 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.12.2013 - 13_ЕР_230 Доставка на мачтов трафопост, ном.напрежение 20 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.12.2013 - 13_ЕР_192 Доставка на скоба за закрепване на кабел към "С" шина

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


29.12.2013 - 13_ЕР_058 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители присъединени на СрН

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.12.2013 - 13_ЕС_016 Изработка и доставка на пощенски пликове за автоматично влагане в пликоваща машина

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


13.12.2013 - 13_ЕР_152 Доставка на газьол за отопление 0.001% сяра Евро 5-червен в адм.сгради в гр. Казанлък и гр.Смолян

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.12.2013 - 13_ТР_060 Доставка на материали за аварийна необходимост на машинна част за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


13.12.2013 - 13_ТР_061 Провеждане на обучение на тема Simatik PCS7 AS& OS-Engineering

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


10.12.2013 - 13_ЕР_123 Избор на изпълнител за извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ по обособени позиции/групи

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.12.2013 - 13_ЕР_107 Доставка на високоволтови предпазители

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.12.2013 - 13_ТР_037 Доставка на 600 тона солов раствор за химводоочистка

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.12.2013 - 13_ТР_040 Абонаментно сервизно обслужване на климатици в сгради на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.12.2013 - 13_ТР_047 Предаване за третиране на производствени и опасни отпадъци, генерирани от обекти на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


9.12.2013 - 13_ЕР_144 Извършване на преводачески услуги

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.12.2013 - 13_ЕР_186 Направа на просеки на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


2.12.2013 - 13_ЕР_102 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ по обособени позиции/групи

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ТР_058 Проектиране на разпределителни, присъединителни топлопроводи и абонатни станции на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ТР_054 Поддръжка на парна пурбина тип SST-300

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_251 Доставка на нови лицензи, осигуряване на поддръжка, разработване на доп.функционалности или промяна на съществуващи

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_250 Инженерингово надграждане на ведомствена геогр.информационна система -ГИС за електроразпр.мрежа на ЕВН България ЕР ЕАД и пускането и в експлоатация

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_243 Проектиране на преустройство адмистративна сграда КЕЦ Елхово

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_241 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_228 Доставка на вентилни отводи 20кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_227 Доставка на вентилни отводи 1кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_225 Доставка на мощностни разеденители 20kV за закрит монтаж

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_222 Доставка на РМЗк 20|400

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_221 Доставка на РМ 20|400

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_218 Поддръжка сървъри

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_216 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_214 Доставка на скоба за усукан проводник или кабел

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_191 Доставка - стойки за предпазители и контактни системи СрН

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_187 Направа на просеки на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_171 Доставка на NH-основи за предпазители по система № П06-Д25.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_137 Закупуване на доп.лицензи, софтуерна поддръжка и консултански услуги за електронна система CLIX

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_131 Доставка на синтетични свързващи изолатори

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_109 Доставка на конзоли за стоманобетонен стълб 20 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_103 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_085 Доставка на високоволтови предпазители КРУ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_082 Доставка, монтаж ,пускане в експлоатация и поддръжка на стандартни х86 базирани сървъри на RACK

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_072 Доставка на електромерни табла от стъклонапълнен полиестер за ниско напрежение комбинирани с касета позволяваща вграждане на измервателни трансформатори

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_069 Доставка на гориво смазочни материали и консумативи.

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_068 Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БKTP-2 с трансформаторна мощност 2x 800 kVA

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_067 Допълнително доброволно здравно осигуряване на персонала

ЕВН Бългаария Електроразпределение ЕАД> Документи


24.11.2013 - 13_ЕР_048 Извънгаранционна поддръжка на модули телекомуникационно оборудване

ЕВН Бългаария Електроразпределение ЕАД> Документи


17.11.2013 - 13_ТР_057 Разрушаване на мазутни резервоари собственост на ЕВН България ТР ЕАД, отвеждане и третиране на отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти, и изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


13.11.2013 - 13_ЕР_244 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2013 - 13_ЕР_252 Доставка на разширение на дисково пространство на съществуващи НР 6РАR дискови сторидж системи

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2013 - 13_ЕР_149 Доставка на алуминиева шина

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2013 - 13_ЕР_139 Доставка на малогабаритни токови прекъсвачи

ЕВН България Електроразпеделение ЕАД> Документи


13.11.2013 - 13_ЕР_100 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезически дейности

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2013 - 13_ЕР_090 Избор на доставчик/ци на високомощни предпазители за ниско напрежение(ВПНН-предпазители)

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2013 - 13_ЕР_035 Доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба №11 / 21.12.2005 год. и доставка на ваучери за храна на основание Чл. 294, т. 1 от КТ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


13.11.2013 - 13_ЕР_033 Поддръжка и разработка на нови функционалности за съществуващ специализиран софтуер за дейности свързани с контролинг-KAPA, внедрен и използващ се от ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.11.2013 - 13_ЕС_008 Транспортна услуга за таксиметров превоз на сътрудници от отдел КС

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


5.11.2013 - 13_ЕР_111 Доставка на инсталационни проводници H07V - Uo/U – 450/750 V, по позиции

ЕВН Бълария Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_231 Доставка на допълнителни софтуерни лицензии с цел разширяване на вече изградена система за дистанционно отчитане и управление консумацията на потребители на електрическа енергия

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_078 Доставка на заключващи системи

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_057 Доставка на разпределителни табла ниско напрежение

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_088 Доставка на разпределителни шкафове

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_089 Доставка на цокли за кабелни разпределителни шкафове

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_108 Доставка на арматура за изолирани проводници

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_112 Доставка на тръба метална гофрирана

ЕВН България Електроразпредаеление ЕАД> Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_130 Доставка на електромерни табла Uo/U 0.6/1 kV

ЕВН Българаия Електроразапределение ЕАД> Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_169 Доставка на кабелни гарнитури 20кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_170 Доставка на арматура за ВЛ 20кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_247 Доставка на държач за електромерно табло

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_219 Доставка на V - съединителна арматура

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.10.2013 - 13_ЕР_229 Доставка на табло за ниско напрежение на МТП - 20/ 0.4 кV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ЕР_141 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


28.10.2013 - 13_ЕР_142 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


28.10.2013 - 13_ЕР_255 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ЕС_014 Инкасиране на касови салони

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ЕС_019 Печат и доставка на материали за ЕВН програма за обучение

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ЕС_028 Доставка на горива, смазочни материали, консумативи и услуги за нуждите на фирми от групата на ЕВН България

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ТР_004 Проверка и ремонт на съоръжения за безопасност и спомагателно оборудване в „ЕВН България Топлофикация” ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ТР_009 Извършване на техническо обслужване, поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения в ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ТР_019 Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по топлопреносни мрежи и съоръжения

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ТР_020 Доставка на технически газове с предоставяне за ползване на бутилки за съхранение и транспорт на техническите газове за нуждите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ТР_021 Извършване на техническо обслужване, поддържане и ремонт на 1 брой товаро-пътнически асансьор „ТЕХНОС” 21ЕТ2044885 в "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД > Документи


28.10.2013 - 13_ТР_025 Извършване на техническа поддръжка и абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна инсталация, система за озвучаване и аварийно оповестяване

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ТР_039 Доставка на горива, смазочни материали, консумативи и услуги за нуждите на фирми от групата на ЕВН България

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ТР_042 Извършване на монтажни работи по топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ТР_044 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на система за контрол на достъпа на територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД

ЕВН България Топлофикация ЕАД > Документи


28.10.2013 - 13_ТР_055 Извършване на последваща метрологична проверка на топломери

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


28.10.2013 - 13_ЕС_020 Подбор и лизинг на персонал за нуждите на телефонния център при отдел Клиентско обслужване на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_194 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_189 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_185 Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции

ЕВН Българияу Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_174 Доставка и последваща пълна техническа поддръжка на Нови (неупотребявани) ръчни компютърни терминали и нови (неупотребявани) мобилни принтери

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_164 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_163 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_127 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_124 Избор на изпълнител за извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ по обособени позиции/групи

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_122 Избор на изпълнител за извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ по обособени позиции/групи

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_106 Отвеждане на опасни, производствени и разделно събирани фракции битови отпадъци, генерирани от обекти на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_101 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните д тях проектни и геодезически дейности

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_086 Изготвяне на проект на нова административна сграда за КЕЦ Първомай, гр. Първомай

ЕВН Българаия Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_084 Избор на изпълнител за осигуряване на автомобилен превоз за нуждите на „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроразпределение” ЕАД гр.Пловдив, по определени маршрути на територията на Република България

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_079 Tекущо, основно и извънредно почистване на сгради и открити площи, разположени на територията на „ЕВН България Електроразпределение” EАД и „ЕВН България Топлофикация” EАД

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_074 Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ по обособени позиции/групи

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_073 Сервизна поддръжка на система за записване на телеф. разговори и поддръжка на хардуера и софтуер на телефонна мрежа и контактния център

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_065 Транспортна услуга за превоз на сътрудници по определени маршрути в рамките на Пловдив до адм.сграда Централа 3

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_256 Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_176 Услуги извършвани с автокран, стълбовоз, пробивна машина, багер, товарен автомбил с кран за осигуряване нормална дейност

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


27.10.2013 - 13_ЕР_097 Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезически дейности, във връзка с изпълнението на обекти по ПИПП на нови клиенти

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_254 Месечно ръчно отчитане на измервателни уреди

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_242 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_240 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_234 Доставка на работно облекло, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_233 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_232 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_217 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_213 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_212 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_199 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_190 Направа на просеки на клони по въздушни линии

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_188 Направа на просеки на клони по въздушни линии

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_183 Направа на просеки на клони по въздушни линии

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_182 Направа на просеки на клони по въздушни линии

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_180 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_175 Услуги извършвани с автокран, стълбовоз, пробивна машина, багер, товарен автомбил с кран

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_173 Услуги извършвани с автокран, стълбовоз, пробивна машина, багер, товарен автомобил с кран

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_172 Услуги извършвани с автокран, стълбовоз, пробивна машина, багер, товарен автомобил с кран

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_168 Доставка на минерална, изворна и трапезна вода

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_165 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_162 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_143 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_135 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_134 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_132 Доставка на лекарствени средства, превързочни средства и други материали и изземване на лекарства с изтекъл срок

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 12_ЕР_073 Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъединяване на нови клиенти

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_129 Избор на изпълнител за услуга - предоставяне на юридически услуги

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_128 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_126 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_125 Избор на изпълнител за доставка - модулни електромерни табла

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_117 Избор на изпълнител за услуга - извършване на дейности по кадастъра

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_104 Избор на изпълнител за строителство

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_099 Избор на изпълнител за услуга извършване на дейности по кадастъра

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_063 Доставка и монтаж на офис мебели

ЕВН България Електроразпределение ЕАД > Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_050 Закупуване на нови лицензи, допълнителни функционалности или промяна на съществуващи, осигуряване на софтуерна поддръжка и поддръжка на системно - оперативно ниво

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_047 Избор на изпълнител за услуга - пране на спално бельо и покривки

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_042 Избор на изпълнител за услуга - извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектнти и геодезични дейности

ЕВН Бълария Електроразпределение ЕАД> Документи


24.10.2013 - 13_ЕР_025 Изготвяне и публикуване на обяви и съобщения в печатни медии

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.10.2013 - 13_ЕР_239 Външно и вътрешно измиване на пътни превозни средства

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.10.2013 - 13_ЕР_238 Провеждане на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.10.2013 - 13_ЕР_207 Техническо обслужване, текущ и основен ремонт , автотенекеджийски и автобояджийски услуги на леки, товарни и друга специализирана техника, по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.10.2013 - 13_ЕР_133 Доставка, демонтаж, монтаж и съхранение на външни гуми за автомобили

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


23.10.2013 - 13_ЕР_093 Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения /автовишки, кранове-автомобилни и стационарни

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.10.2013 - 13_ЕР_056 Доставка на куки стоманени за стоманобетонни стълбове (СБС)

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


10.10.2013 - 13_ЕР_000 Доставка на изолатори по обособена позиция № 1 - Порцеланови изолатори и обособена позиция № 2 - Стъклени изолатори

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.10.2013 - 13_ЕР_095 Доставка на стълбове стоманобетонни за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.10.2013 - 13_ЕР_094 Доставка на кабелни гарнитури 1kV

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


9.10.2013 - 13_ЕР_113 Доставка на прекъсвач вакуумен 20/24 kV за монтиране във Възлови станции и трафопостове

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


9.10.2013 - 13_ЕР_110 Доставка на материали за заземяване (лентова,кръгла стомана и монтажни материали ) по позиции

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.10.2013 - 13_ЕР_066 Предоставяне на услуги извършвани със специализирана едрогабаритна техника за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, по обособена позиция № 6 - Регион Ямбол

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


8.10.2013 - 13_ЕР_060 Избор на доставчик/ци на VPE – изолирани силови кабели за ном. напрежение U0/U – 12/20kV

ЕВН България Електроразпределение EАД > Документи


7.10.2013 - 13_ЕР_096 Доставка на клеми токови за трансформатор

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


30.9.2013 - 13_ЕР_178 Доставка на токови и биметални клеми по позиции 1 и 2

ЕВН България Електроразпределение EАД> Документи


10.2.2013 - 11_ЕР_032 Доставка на DMS software license and service offer 40/2011/02

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.2.2013 - 13_ЕР_022 Извършване на оценка на дълготрайни активи/ употребявани транспортни средства

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


10.2.2013 - 13_ЕР_083 Изготвяне на техн.паспорти на сградите

ЕВН Бълария Електроразпределение ЕАД > Документи


15.1.2013 - 13_ЕР_245 Доставка на ремонтна спирала за АС проводник

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


15.1.2013 - 13_ЕР_119 Доставка на материали и софтуер за телеуправление

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.1.2013 - 13_ТР_052 Доставка на работно облекло

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


7.1.2013 - 13_ТР_031 Доставка и подмяна на смазочно масло в маслена система на Турбогенератор №2 в ТЕЦ

ЕВН България Топлофикация ЕАД> Документи


7.1.2013 - 13_ЕР_184 Направа на просеки на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ

ЕВН България Електроразпределение ЕАД> Документи


7.1.2013 - 13_ЕС_015 Изработка и доставка на хартиени формуляри А4, офсетов печат в два цвята, за отпечатване на документи на лазерни печатащи устройства

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД> Документи


Архив

2024 (1 Обществени поръчки)
2023 (2 Обществени поръчки)
2022 (1 Обществени поръчки)
2021 (1 Обществени поръчки)
2020 (91 Обществени поръчки)
2019 (259 Обществени поръчки)
2018 (209 Обществени поръчки)
2017 (183 Обществени поръчки)
2016 (218 Обществени поръчки)
2015 (332 Обществени поръчки)
2014 (229 Обществени поръчки)
2013 (171 Обществени поръчки)
2012 (14 Обществени поръчки)
2011 (3 Обществени поръчки)
2010 (5 Обществени поръчки)
2009 (2 Обществени поръчки)
2007 (2 Обществени поръчки)