Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

16_ЕР_276 Доставка на еднофазни и трифазни ел-ри за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и трифазни ел-ри за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулалация

3.5.2016 г.


Доставка на еднофазни и трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация, по система за предварителен подбор на изпълнители № С – 13 – НМ – Д – 94, с предмет: Допълнителна доставка на еднофазни и трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK моду-лация, групирани в следните обособени позиции:
Обособена позиция 1. Доставка на еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация;
Обосо-бена позиция 2. Доставка на трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация;
Обособена позиция 3. Доставка на трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация, открита с преписка № 00143-2013-0046
> назад