Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

EVN България Топлофикация представи своето становище по доклад на КЕВР за нови цени в сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2016 г.

2.6.2016


Днес, 02.06.2016 г., на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), EVN България Топлофикация представи своето становище по предложения доклад на КЕВР за нови цени в сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2016г.

Всички ценови заявления и становища на компанията досега целят постигане на баланс между цената за клиентите и възможността дружеството да развива устойчиво своята дейност, която е изцяло зависима от решенията на КЕВР и нормативната уредба. За тази цел EVN България Топлофикация винаги е апелирала за регулаторни решения, които да отчитат реалностите в сектора, нуждата от стимул за инвестиции в модернизиране на производство и съоръжения и
висока енергийна ефективност.

По тази причина дружеството не приема значително занижената в доклада на КЕВР норма на възвръщаемост на капитала преди данъци от 5,77%, при условие че в проект на национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор до 2020 г. (на Министерство на енергетиката от 2011 г.) нормата на възвръщаемост е не по-ниска от 8 процента. Подобно занижено ниво от 5,77% е не само нереално за сектора, но е практически сигнал, който не насърчава извършването на необходимите инвестиции.

Друг противоречив сигнал, който дружеството разчита в доклада, е липсата на стимули за внедряване на високоефективни методи на производство. Логиката подсказва, че инвестициите във високоефективно производство следва да бъдат стимулирани чрез диференциация в добавките при топлофикационните дружества. Според доклада на КЕВР обаче EVN България Топлофикация, която има най-ефективната когенерация в България и на Балканите, получава нереално ниска добавка за високо-ефективно комбинирано производство, което е лош сигнал за всеки, който иска да инвестира в ефективни и нови технологии.

Компанията не приема и 30-годишния срок на амортизация на активите на топлопреносната мрежа, който е определен в доклада, и който EVN България Топлофикация счита за нереалистично дълъг. Амортизациите са основен ценообразуващ елемент и източник на финасиране на инвестициите и при неговото намяляване ще бъдат допълнително ограничени възможностите на дружеството да обновява топлопреносните мрежи. За Дружеството остава неясна мотивацията на КЕВР за намаляване на разхода за амортизации в преноса на топлинна енергия, както и на какво основание срокът е определен точно на 30 години.

Както и досега, КЕВР продължава да не признава разходи за балансираща енергия, което е нелогично предвид факта, че всеки един търговец на свободния пазар за електрическа енергия включва в цената за крайните си клиенти подобни разходи.

Съгласно процедурата компанията ще внесе писмено своето становище в КЕВР, с което се надява да даде допълнителни аргументи на комисията преди взимане на окончателното решение в края на месеца. EVN България Топлофикация смята, че направените от дружеството усилия да доставят на своите клиенти модерна, екологична и устойчива услуга заслужават да бъдат подкрепени с ценово решение, отчитащо обективните реалности в сектора.
> назад